Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Oświadczenia majątkowe

Burmistrz MiG - Sikora Waldemar Józef [ pdf ] [ wyjaśnienie ].

Radni Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Przewodnicząca Rady Miejskiej Nurek Justyna Anna [ pdf ].
Błaszczyk Bogdan Stanisław [ pdf ].
Burchan Robert [ pdf ].
Ciepliński Radosław [ pdf ].
Gajewski Witold [ pdf ].
Gawin Maciej [ pdf ].
Gręda Marek Rafał [ pdf ].
Kosmala Bernadetta [ pdf ] [ korekta ].
Lewicki Jacek [ pdf ] [ korekta ].
Musiał Krystyna [ pdf ].
Ozgowicz Jan [ pdf ] [ korekta ].
Pawełczak Teresa [ pdf ] [ korekta ].
Prędka Danuta [ pdf ] [ korekta ].
Prędki Artur [ pdf ].
Służalska Beata [ pdf ].
Służalski Jerzy [ pdf ].
Szydłowski Jerzy Marek [ pdf ].
Walasek Stanisław Adam [ pdf ].
Wojnowska Lucyna [ pdf ].
Woźniak Tadeusz [ pdf ] [ korekta ].
Zwierz Andrzej [ pdf ] [ korekta ].

UMiG Busko-Zdrój

Burmistrz MiG - Sikora Waldemar Józef [ pdf ].
Z-ca Burmistrza MiG Mierzwa Tomasz [ pdf ].
Z-ca Burmistrza MiG Radosz Henryk [ pdf ] [ korekta ].
Sekretarz MiG Dorota Sroka [ pdf ].
Skarbnik MiG Artur Tokarz [ pdf ].

Naczelnik Wydziału RSID Janas Anna [ pdf ].
Naczelnik Wydziału OPIS Maj Jolanta [ pdf ].
Naczelnik Wydziału GKNŚR Wieczorek Mirosław [ pdf ].
Naczelnik Wydziału BUŚ Tracz Andrzej [ pdf ].
Naczelnik Wydziału OA Bożena Twaróg [ pdf ].
Kierownik USC Janina Nizioł [ pdf ].

Radni Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Przewodnicząca Rady Miejskiej Nurek Justyna Anna [ pdf ].
Błaszczyk Bogdan Stanisław [ pdf ] [ korekta ].
Burchan Robert [ pdf ] [ korekta ].
Ciepliński Radosław [ pdf ] [ korekta ].
Gajewski Witold [ pdf ] [ korekta ].
Gawin Maciej [ pdf ] [ korekta ].
Gręda Marek Rafał [ pdf ] [ korekta ].
Kosmala Bernadetta [ pdf ].
Lewicki Jacek [ pdf ] [ korekta ].
Musiał Krystyna [ pdf ] [ korekta ].
Ozgowicz Jan [ pdf ] [ korekta ].
Pawełczak Teresa [ pdf ] [ korekta ].
Prędka Danuta [ pdf ].
Prędki Artur [ pdf ] [ korekta ] [ korekta 2 ].
Służalska Beata [ pdf ] [ korekta ].
Służalski Jerzy [ pdf ].
Szydłowski Jerzy Marek [ pdf ] [ korekta ].
Walasek Stanisław Adam [ pdf ] [ korekta ].
Wojnowska Lucyna [ pdf ].
Woźniak Tadeusz [ pdf ] [ korekta ].
Zwierz Andrzej [ pdf ].

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju - Jabłońska Joanna [ pdf ] (2017.10.30).
Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju - Błaszczyk Danuta [ pdf ] (2017.09.13).
Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 w Busku-Zdroju - Kornaś Marzena [ pdf ] (2017.07.03).
Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 w Busku-Zdroju - Drożdżowska Halina [ pdf ] (2017.07.03).
Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju - Kania Anna [ pdf ] (2017.07.03).
Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju - Szymańska-Gałązka Renata [ pdf ] (2017.06.23).

UMiG Busko-Zdrój

Burmistrz MiG - Sikora Waldemar Józef [ pdf ] [ wyjaśnienie ].
Z-ca Burmistrza MiG Mierzwa Tomasz [ pdf ].
Z-ca Burmistrza MiG Radosz Henryk [ pdf ].
Sekretarz MiG Dorota Sroka [ pdf ].
Skarbnik MiG Artur Tokarz [ pdf ].

Naczelnik Wydziału RSID Janas Anna [ pdf ].
Naczelnik Wydziału OPIS Maj Jolanta [ pdf ].
Naczelnik Wydziału GKNŚR Wieczorek Mirosław [ pdf ].
Naczelnik Wydziału BUŚ Tracz Andrzej [ pdf ].
Naczelnik Wydziału OA Bożena Twaróg [ pdf ].
Kierownik USC Janina Nizioł [ pdf ].

Radni Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Przewodnicząca Rady Miejskiej Nurek Justyna Anna [ pdf ].
Błaszczyk Bogdan Stanisław [ pdf ].
Burchan Robert [ pdf ].
Ciepliński Radosław [ pdf ].
Gajewski Witold [ pdf ].
Gawin Maciej [ pdf ] [ korekta ].
Gręda Marek Rafał [ pdf ].
Kosmala Bernadetta [ pdf ] [ korekta ].
Lewicki Jacek [ pdf ].
Musiał Krystyna [ pdf ] [ korekta ].
Ozgowicz Jan [ pdf ] [ korekta ].
Pawełczak Teresa [ pdf ].
Prędka Danuta [ pdf ].
Prędki Artur [ pdf ] [ korekta ].
Służalska Beata [ pdf ] [ korekta ].
Służalski Jerzy [ pdf ].
Szydłowski Jerzy Marek [ pdf ] [ korekta ].
Walasek Stanisław Adam [ pdf ] [ korekta ].
Wojnowska Lucyna [ pdf ].
Woźniak Tadeusz [ pdf ] [ korekta ].
Zwierz Andrzej [ pdf ] [ korekta ].

Jednostki

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MGOPS w Busku-Zdroju - Błaszczyk Danuta [ pdf ].
Dyrektor BSCK w Busku-Zdroju - Dąbal Robert [ pdf ].
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju - Dziarmaga Krzysztof  [ pdf ].
Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju - Renata Szymańska-Gałązka [ pdf ].
Dyrektor SPZPOZ w Busku-Zdroju - Klimczyk Mariusz [ pdf ].
Prezes Zarządu MPGK sp. z o.o. w Busku-Zdroju - Kryczka Krzysztof [ pdf ].
Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie" - Maroński Michał [ pdf ] [ korekta ].
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie" - Kowalski Michał [ pdf ].
Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej - Ewa Marciniec [ pdf ] [ korekta ] [ korekta 2 ].
Dyrektor BOSIR w Busku-Zdroju - Ragan Marian [ pdf ] [ korekta ].
Prezes Spółki PHU „Lotos" sp. z o.o. Sobierajska Elżbieta [ pdf ] [ korekta ].

Szkoły

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Busku-Zdroju - Borek Beata [ pdf ] [ korekta ].
Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 w Busku-Zdroju - Drożdżowska Halina [ pdf ] [ korekta ].
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siesławicach - Durnaś Beata [ pdf ].
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrowodzie - Guzińska Barbara [ pdf ] [ korekta ].
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kołaczkowicach - Kocjan Stanislawa [ pdf ] [ korekta ].
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Busku-Zdroju - Kumor Dariusz [ pdf ].
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Busku-Zdroju - Madetko Marek [ pdf ].
Dyrektor Samorządowego Gimnazjum w Podgajach - Moskal Stanisław [ pdf ].
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Zbludowicach - Przemysław Nowak [ pdf ].
Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Busku-Zdroju - Sikora Aleksandra [ pdf ].
Dyrektor Samorządowego Gimnazjum nr 1 w Busku-Zdroju - Skubera Andrzej [ pdf].
Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 3 w Busku-Zdroju - Szostak Barbara [ pdf ].
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu - Załęcki Grzegorz [ pdf ].

Naczelnik Wydziału Oświaty, Promocji i Infrastruktury Społecznej Maj Jolanta [ pdf ] (w związku ze zmianą warunków zatrudnienia).
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Ciepierski Wiesław [ pdf ] (w związku ze zmianą warunków zatrudnienia).

Maroński Michał [ pdf ] (2016-11-15).
Kowalski Michał [ pdf ] (2016-11-15).
Molisak Wiesław [ pdf ] (2016-10-27).
Drożdżowska Halina [ pdf ] (2016-09-27).
Konieczna Marianna [ pdf ] (2016-08-31).
Renata Szymańska-Gałązka [ pdf ].
Guz Zofia [ pdf ].

UMiG Busko-Zdrój

Burmistrz MiG - Sikora Waldemar Józef [ pdf ].
Z-ca Burmistrza MiG Mierzwa Tomasz [ pdf ].
Z-ca Burmistrza MiG Radosz Henryk [ pdf ].
Sekretarz MiG Dorota Sroka [ pdf ] (Sekretarz Miasta i Gminy od 2016.01.01).
Sekretarz MiG Renda Maciej [ pdf ] [ korekta ] (Sekretarz Miasta i Gminy do 2015.12.31).
Skarbnik MiG Artur Tokarz [ pdf ].

Naczelnik Wydziału GKNŚR Ciepierski Wiesław [ pdf ] [ korekta ].
Naczelnik Wydziału RSID Janas Anna [ pdf ] [ korekta ].
Naczelnik Wydziału OPIS Wieczorek Mirosław [ pdf ] [ korekta ].
Naczelnik Wydziału BUŚ Tracz Andrzej [ pdf ].
Naczelnik Wydziału OA Bożena Twaróg [ pdf ].
Kierownik USC Janina Nizioł [ pdf ].

Radni Rady Miejskiej w Busku-Zdroju

Przewodnicząca Rady Miejskiej Nurek Justyna Anna [ pdf ].
Błaszczyk Bogdan Stanisław [ pdf ].
Burchan Robert [ pdf ] [ korekta ].
Ciepliński Radosław [ pdf ] [ korekta ].
Gajewski Witold [ pdf ] [ korekta ].
Gawin Maciej [ pdf ].
Gręda Marek Rafał [ pdf ] [ korekta ].
Kosmala Bernadetta [ pdf ] [ korekta ].
Lewicki Jacek [ pdf ] [ korekta ].
Musiał Krystyna [ pdf ] [ korekta ].
Ozgowicz Jan [ pdf ] [ korekta ].
Pawełczak Teresa [ pdf ] [ korekta ].
Prędka Danuta [ pdf ] [ korekta ].
Prędki Artur [ pdf ].
Służalska Beata [ pdf ] [ korekta ].
Służalski Jerzy [ pdf ].
Szydłowski Jerzy Marek [ pdf ].
Walasek Stanisław Adam [ pdf ] [ korekta ].
Wojnowska Lucyna [ pdf ] [ korekta ].
Woźniak Tadeusz [ pdf ] [ korekta ].
Zwierz Andrzej [ pdf ] [ korekta ].

Jednostki

Kierownik Działu Pomocy Środowiskowej MGOPS w Busku-Zdroju - Błaszczyk Danuta [ pdf ] [ korekta ].
Dyrektor BSCK w Busku-Zdroju - Dąbal Robert [ pdf ] [ korekta ].
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju - Dziarmaga Krzysztof  [ pdf ] [ korekta ].
Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju - Renata Szymańska-Gałązka [ pdf ] [ korekta ].
Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju - Guz Zofia [ pdf ].
Dyrektor SPZPOZ w Busku-Zdroju - Klimczyk Mariusz [ pdf ] [ korekta ].
Prezes Zarządu MPGK w Busku-Zdroju - Kryczka Krzysztof [ pdf ] [ korekta ].
Przewodniczący Zarządu Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie" - Molisak Wiesław [ pdf ] [ korekta ].
Zastępca Przewodniczącego Zarządu Komunalnego Związku Ciepłownictwa „Ponidzie" - Maroński Michał [ pdf ] [ korekta ].
Dyrektor Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej - Ewa Marciniec [ pdf ] [ korekta ].
Dyrektor Pływalni Miejskiej w Busku-Zdroju - Ragan Marian [ pdf ] [ korekta ].
Prezes Spółki PHU „Lotos" Sobierajska Elżbieta [ pdf ] [ korekta ] [ korekta 2 ].

Szkoły

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Busku-Zdroju - Borek Beata [ pdf ] [ korekta ].
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siesławicach - Durnaś Beata [ pdf ] [ korekta ].
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kołaczkowicach - Kocjan Stanislawa [ pdf ] [ korekta ].
Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 2 w Busku-Zdroju - Konieczna Marianna [ pdf ].
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Busku-Zdroju - Kumor Dariusz [ pdf ] [ korekta ].
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Busku-Zdroju - Madetko Marek [ pdf ] [ korekta ].
Dyrektor Samorządowego Gimnazjum w Podgajach - Moskal Stanisław [ pdf ] [ korekta ].
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Zbludowicach - Przemysław Nowak [ pdf ] [ korekta ] [ korekta 2 ].
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrowodzie - Guzińska Barbara [ pdf ].
Dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Busku-Zdroju - Sikora Aleksandra [ pdf ] [ korekta ].
Dyrektor Samorządowego Gimnazjum nr 1 w Busku-Zdroju - Skubera Andrzej [ pdf ] [ korekta ].
Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 3 w Busku-Zdroju - Szostak Barbara [ pdf ].
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Szańcu - Załęcki Grzegorz [ pdf ] [ korekta ].

Radziwolski Jerzy [ pdf ].
Renda Maciej [ pdf ].
Sroka Dorota [ pdf ].
Twaróg Bożena [ pdf ].

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Siesławicach - Durnaś Beata [ pdf ].

Naczelnik Wydziału Oświaty Maj Jolanta [ pdf ] (w związku ze zmianą warunków zatrudnienia).
Naczelnik Wydziału GNMW Osiński Robert [ pdf ] (w związku ze zmianą warunków zatrudnienia).
Naczelnik Wydziału USC Nizioł Janina [ pdf ].
Naczelnik Wydziału OA Sroka Dorota [ pdf ].