Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kontrole zewnętrzne z 2019 roku

KC-I.432.3.109.2019

Kielce, dn. 07.10.2019 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.3.109.2019/MD-1

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.01.00-26-0011/17 pn. „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Busko-Zdrój", realizowanego w ramach Działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 3 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniach 02-04.10.2019 roku [ pdf ].

KC-I.432.3.86.2019

Kielce, dn. 19.09.2019 r.

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.3.86.2019/MD-2

z kontroli realizacji projektu nr RPSW.03.03.00-26-0050/16 pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej", realizowanego w ramach Działania 3.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, 3 Osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020, polegającej na weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości przeprowadzenia właściwych procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych, przeprowadzonej na dokumentach w siedzibie Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 w dniach 22-26.07.2019 roku oraz na dodatkowo dostarczonej do dnia 03.09.2019r. dokumentacji [ pdf ].

Informacja Pokontrolna Nr 13/VI/RPO/2019

z kontroli trwałości projektu nr RPSW.06.01.00-26-358/08 pn. „Wzrost estetyki i poprawa funkcjonalności przestrzeni publicznej Miasta Busko-Zdrój - etap I" [ pdf ].

INFORMACJA POKONTROLNA nr KC-I.43.31.2019/AS-1

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne" [ pdf ].

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.7.58.2019/AZS-4

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.07.04.00-26-0014/16 pn. „Rozwój Infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko - Zdrój" [ pdf ].

INFORMACJA POKONTROLNA NR KC-I.432.6.31.2019/KW-2

z kontroli w trakcie realizacji projektu nr RPSW.06.05.00-26-0007/16 pn. „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne" [ pdf ].

Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu pn. „Zaspokajanie potrzeb społecznych poprzez zwiększenie zasobów mieszkań socjalnych” [ pdf ].

Informacja pokontrolna z kontroli w trakcie realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej” [ pdf ].

Informacja pokontrolna z kontroli realizacji projektu „Rozwój Infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój” [ pdf ].

Protokół kontroli kompleksowej gospodarki finansowej Gminy Busko-Zdrój za 2018 rok [ pdf ].