Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

herb

Szanowni Państwo

w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju”
i koniecznością zorganizowania tymczasowej siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju informuję, że:

 1. W budynku Internatu Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju Al. Mickiewicza 27 w Busku-Zdroju (dawna siedziba ARiMR )- wejście od strony ul. Armii Krajowej, urzędują:
 • Burmistrz MiG,
 • Sekretarz MiG,
 • Wydział Organizacyjno-Administracyjny (OA),
  • Biuro Obsługi Interesanta - obsługa mieszkańców z zakresu podatków, odpadów i centralnej ewidencji emisyjności,
  • Biuro Obsługi Rady Miejskiej i Burmistrza,
  • Biuro Obsługi Informatycznej;
 • Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska (BUŚ),
 • Wydział Gospodarki Komunalnej, Utrzymania Mienia i Spraw Mieszkaniowych (GKUM)- sprawy związane z zarządzaniem energią, sprawy komunalne, gospodarką wodnościekową oraz gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • Wydział Finansowo-Budżetowego (FB)- sprawy związane z naliczeniem podatku: rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • Radca prawny.
 1. W budynku na ul. Różanej 2 w Busku-Zdroju - II piętro, (Powiatowy Urząd Pracy) urzędują:
 • Zastępca Burmistrza MiG,
 • Wydział Oświaty i Infrastruktury Społecznej (OIS),
 • Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Spraw Uzdrowiskowych (PKSU),
 • Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Nadzoru Właścicielskiego i Rolnictwa (GNWR),
 • Wydział Gospodarki Komunalnej, Utrzymania Mienia i Spraw Mieszkaniowych (GKUM)- za wyjątkiem spraw związanych z zarządzaniem energią, spraw komunalnych, gospodarki wodnościekowej oraz gospodarowania odpadami komunalnymi 
 • Biuro Obsługi Interesanta.
 1. W budynku „Lotos” Plac Zwycięstwa 11/12 w Busku-Zdroju II piętro, wejście od strony parkingu urzędują:
 • Skarbnik MiG,
 • Wydział Finansowo Budżetowy (FB)- za wyjątkiem spraw związanych z naliczeniem podatku: rolnego, leśnego, od nieruchomości od osób fizycznych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • Kontrola wewnętrzna,
 • Audytor,
 • Inspektor Ochrony Danych, Koordynator ds. dostępności.
 1. W budynku MPGK Sp. z o.o. w Busku-Zdroju - Dział Ciepłownictwa, os. Sikorskiego 42 w Busku-Zdroju urzędują:
 • Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwoju Strategicznego Gminy Busko-Zdrój - Główny Specjalista ds. Inwestycji
 • Wydział Rozwoju Strategicznego, Inwestycji i Drogownictwa (RSID).
 1. W budynku Nr 7 przy ul. Bocznej w Busku-Zdroju urzęduje:
 • Urząd Stanu Cywilnego (USC)
 1. W budynku Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, os. Orła Białego 17, wejście od strony południowej urzęduje:
 • Straż Miejska (SM)

Numery telefonu pozostają bez zmian.