Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, 09.05.2017r.

ZUK.271.9.2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Busko-Zdrój reprezentowana przez Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych zgodnie z Zarządzeniem Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016 r. zaprasza do złożenia oferty cenowej. Łączna wartość zamówienia została oszacowana na kwotę poniżej 30 tysięcy euro w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164.)

Przedmiot Zamówienia:
"Zakup wraz z dostawą i montażem 3 sztuk wiat przystankowych na terenie Gminy Busko-Zdrój"

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawia załącznik nr 3.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Formularz ofertowy - załącznik nr 1 [ pdf ].
Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 2 [ pdf ].
Szczegółowy opis techniczny -załącznik nr 3 [ pdf ].
Umowa - załącznik nr 4 [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].