Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne BOSIR

Sygnatura akt: TG.26.16.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (Zarządzenie nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22.12.2016r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

„Wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie informacyjnej tablicy basenowej składającej się z 2 modułów temperatury wody w basenach, 1 modułu temperatury w hali basenowej oraz zegara cyfrowego”

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - wizualizacja [ pdf ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Sygnatura akt: TG.26.03.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju, zwany dalej BOSIR, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (zarządzenie nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22.12.2016r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

„Usługi w zakresie ochrony osób i mienia poprzez doraźne patrole wokół i na terenie niżej wymienionych obiektów oraz obsługi systemu sygnalizacji napadowej na Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy”

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Sygnatura akt: TG.26.02.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (Zarządzenie nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22.12.2016r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

„Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów, ciągników rolniczych i sprzętu ogrodniczego dla Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ]. 

Sygnatura akt: TG.26.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (zarządzenie nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22.12.2016r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

„Pobór próbek wody i wykonanie badań bakteriologicznych i fizykochemicznych w Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju ul. Grotta 3A”

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - harmonogram badań [ pdf ].
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 3 - wzór umowy [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Sygnatura akt: BOSiR/ZP - 08.07.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju, zwany dalej Odbiorcą, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (Zarządzenie nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22.12.2016r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą: „Obsługa prawna Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju”

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ].

Odpowiedzi na pytania [ pdf ] (2018-07-20).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ]. 

Sygnatura akt: BOSiR/ZP - 05.04.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju, zwany dalej Odbiorcą, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (Zarządzenie nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22.12.2016r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą: „Sukcesywna sprzedaż wraz z dostawą środków do uzdatniania wody basenowej na Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju".

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ].

Odpowiedzi na pytania [ pdf ] (2018-04-09).

Informacja o wynikach postępowania [ pdf ]

SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 02.03.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (Zarządzenie nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko- Zdrój z dnia 22.12.2016r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

„Bezgotówkowy zakup paliw płynnych do samochodów, ciągników rolniczych i sprzętu ogrodniczego dla Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji"

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 01.01.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju, zwany dalej BOSIR, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (Zarządzenie nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22.12.2016r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod  nazwą: „Usługi w zakresie ochrony osób i mienia poprzez doraźne patrole wokół i na terenie niżej wymienionych obiektów oraz obsługi systemu sygnalizacji napadowej na Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy"

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Załącznik nr 1 - oferta na ochronę [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 2.1 - ochrona Pływalni [ pdf ].
Załącznik nr 2.2 - ochrona Skateparku [ pdf ].
Załącznik nr 2.3 - ochrona Orlika [ pdf ].
Załącznik nr 2.4 - ochrona Stadionu [ pdf ].
Załącznik nr 2.5 - ochrona Glinianek [ pdf ].
Załącznik nr 2.6 - ochrona Zimnych Wód [ pdf ].
Załącznik nr 2.7 - ochrona kąpieliska Radzanów [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 11.12.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (zarządzenie nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22.12.2016r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą:

„Pobór próbek wody i wykonanie badań bakteriologicznych i fizykochemicznych w Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju ul. Grotta 3A"

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Załącznik nr 1 - harmonogram badań wody [ pdf ].
Załącznik nr 2 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 3 - wzory umów [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

SYGNATURA AKT: BOSIR/ZP - 12.06.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju, zwany dalej Odbiorcą, zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro (Zarządzenie nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22.12.2016r.), w trybie zapytania ofertowego, na zadanie pod nazwą: „Renowacji 2 płyt boiska piłkarskiego (trawiastego), o wym. 102m x 66m na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Kusocińskiego 1, zlokalizowanym na części działki nr 110 obręb 10 w Busku-Zdroju".

Dokumenty do pobrania:
Ogłoszenie [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 2 - wzory umów [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].