Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

ŚDS - Informacje o jednostce

Środowiskowy Dom Samopomocy w Busku-Zdroju został wyodrębniony ze struktur Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju Uchwałą Nr XVIII/218/2020 Rady Miejskiej w Busku- Zdroju z dnia 13 lutego 2020 roku. Z dniem 1 marca 2020 r. ŚDS funkcjonuje jak samodzielna jednostka organizacyjna w oparciu o statut , regulamin organizacyjny, program działalności i plan pracy opracowywany na każdy rok.

Środowiskowy Dom Samopomocy jest jednostką organizacyjną Gminy Busko- Zdrój powołaną w celu realizacji zadań pomocy społecznej zleconych przez administrację rządową. Celem działalności jest stworzenie systemu wsparcia społecznego dla osób przewlekle chorych psychicznie i z niepełnosprawnością intelektualną poprzez m.in. podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnej egzystencji oraz zapobieganie izolacji i wykluczeniu społecznemu.

ŚDS w Busko-Zdroju prowadzi działalność Typu A (dla osób przewlekle psychicznie chorych) i Typu B ( dla osób z niepełnosprawnością intelektualną)

Specjalistyczne usługi świadczone w ŚDS dostosowane są do indywidualnych potrzeb osób przewlekle psychicznie chorych oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

ŚDS pracuje w systemie terapeutycznym, w którym odbywają się zajęcia indywidualne i zespołowe. Świadczy usługi przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00, w tym co najmniej przez 6 godz. dziennie od 8:00 do 14:00 prowadzone są zajęcia z uczestnikami. Zakres i poziom świadczonych form pomocy dostosowany jest do możliwości psychofizycznych uczestnika.