Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

27 czerwca w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju podczas oficjalnej uroczystości 10 jednostkom OSP z terenu gminy Busko-Zdrój wręczony został sprzęt ratowniczy niezbędny do udzielania pomocy poszkodowanym.

Sprzęt ratowniczy dla strażaków

Gospodarz spotkania Waldemar Sikora powitał strażaków ochotników i gości: Mariusza Goska – dyrektora Biura Parlamentarnego Zbigniewa Ziobry, Tomasza Stańka-doradcę wojewody świętokrzyskiego, Justynę Nurek przewodniczącą Rady Miejskiej w Busku-Zdroju, Artura Brachowicza komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Henryka Radosza zastępcę burmistrza oraz Artura Tokarza skarbnika gminy.

Wszyscy goście gratulując druhom nowego sprzętu zgodnie podkreślili, że jest on niezbędny jednostkom OSP w pełnieniu służby na rzecz ochrony przeciwpożarowej i w celu dbania o bezpieczeństwo mieszkańców. Sprzęt do akcji otrzymały Ochotnicze Straże Pożarne ze: Zbludowic, Szańca, Galowa, Mikułowic, Widuchowy, Skotnik Małych, Młyn, Żernik Górnych, Zwierzyńca i Buska-Zdroju.

Wśród zestawów znalazły się m.in. torby ratownicze, defibrylatory, specjalistyczne narzędzia hydrauliczne do ratownictwa drogowego i zestaw do wyważania drzwi wraz z przecinarką do pedałów.

Nowy sprzęt jest docenieniem i podziękowaniem jednostkom OSP za służbę, odwagę i poświęcenie podczas akcji ratowniczych.

Dofinansowanie na sprzęt to kwota 158 944, 50 zł pochodząca z dotacji otrzymanej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości, którego Dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, w ramach realizacji zadań w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (Program I Priorytet IIIB).

Sprzęt ratowniczy dla strażaków Sprzęt ratowniczy dla strażaków Sprzęt ratowniczy dla strażaków Sprzęt ratowniczy dla strażaków Sprzęt ratowniczy dla strażaków
Sprzęt ratowniczy dla strażaków Sprzęt ratowniczy dla strażaków Sprzęt ratowniczy dla strażaków Sprzęt ratowniczy dla strażaków Sprzęt ratowniczy dla strażaków
Sprzęt ratowniczy dla strażaków