Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Rada Miejska w Busku-Zdroju 28 czerwca udzieliła absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Busko-Zdrój.

Czerwcowa sesja pod znakiem absolutorium

Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z realizacji budżetu w 2017 roku, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach odnosząca się do tego sprawozdania, sprawozdaniem finansowym gminy za 2017 rok i informacją o stanie mienia komunalnego gminy oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, Rada Miejska udzieliła burmistrzowi Waldemarowi Sikorze absolutorium.

W 2017 roku dochody gminy Busko-Zdrój wyniosły 130.046.984 zł, a wydatki 119.304.164 zł.

Zadłużenie gminy na koniec 2017 r. to kwota 3.400.000 zł, która w porównaniu do roku 2016 zmniejszyła się o 600.000 zł.