Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zakres robót budowlanych nowej drogi, w ramach I etapu prac, obejmie wykonanie odcinka o długości ok. 375 m, który połączy bezpośrednio ul. ks. Kardynała
S. Wyszyńskiego z drogą wewnętrzną na os. Sikorskiego.

Nowa droga w Busku Nowa droga w Busku

Zintensyfikowane prace trwają między ul. Wiosenną a ul. ks. Kardynała S. Wyszyńskiego, gdzie prowadzone są roboty ziemne pod nową konstrukcję drogi. Jednocześnie wykonywana jest infrastruktura podziemna czyli sieć kanalizacji deszczowej i odcinek sieci wodociągowej. Trwają też prace przy układaniu linii kablowej oświetlenia ulicznego. W północnej części inwestycji, przy os. Sikorskiego, wykonywana jest konstrukcja nowej drogi wraz z parkingami z kostki betonowej.

Po zakończeniu I etapu planowana jest budowa II etapu nowej drogi w części wschodniej miasta, która stanowić będzie łącznik pomiędzy ul. ks. Kardynała S. Wyszyńskiego (od południa), a ul. Kazimierza Wielkiego.