Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Gmina Busko-Zdrój przystępując do rozbudowy Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju podjęła wszelkie działania, mające na celu jak najmniejszą uciążliwość dla prowadzonego procesu dydaktycznego. Biorąc jednak pod uwagę zapisy ustaw regulujących powyższe kwestie (m.in. Prawo oświatowe), zmiana siedziby szkoły lub przeniesienie części oddziałów do innego budynku wiąże się z przekształceniem szkoły, a co za tym idzie całym procesem zmian z tym związanych.

Przekształcenie szkoły w rozumieniu art. 89 ustawy Prawo oświatowe wiąże się z powiadomieniem rodziców wszystkich uczniów, zawiadomieniem kuratora oświaty o zamiarze zmiany siedziby szkoły (min. na 6 miesięcy). Niezbędnym jest również uzyskanie opinii związków zawodowych oraz kuratora oświaty. Koniecznym byłaby także zmiana aktu założycielskiego szkoły, co pociąga za sobą szereg innych zmian związanych z funkcjonowaniem sieci szkolnej na terenie gminy i podjęcie stosownych uchwał przez Radę Miejską. Prowadzone były rozmowy o udostępnieniu obiektu po Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, jak również przeniesieniu części klas do Samorządowego Gimnazjum w Podgajach lub innego obiektu gminnego. Nie przyniosły one jednak efektu ze względu na ww. procedury oraz termin niezbędny do ich wykonania. Ze względu na upływający czas realizacji inwestycji (do końca 2018 roku, przedłużony do 31 sierpnia 2019 roku), zagrożenie utraty dofinansowania oraz przeprowadzone dwa postępowania przetargowe, gmina wspólnie z dyrektorem szkoły podjęła działania, mające na celu udostępnienie obiektu wykonawcy. Podjęto decyzje o skróceniu nauki w szkole o jeden miesiąc poprzez dodatkową pracę szkoły w soboty, o czym powiadomiono kuratora oświaty.

Przygotowując się do zapowiadanych zmian reformy oświatowej, mającej na celu likwidację gimnazjów i utworzenie 8 - klasowej szkoły podstawowej, co wiązało się z utworzeniem klasy VII i VIII oraz zwiększeniem liczby oddziałów w szkole, Gmina podjęła działania mające na celu rozbudowę szkoły w lipcu 2015 roku.

Dzięki zrozumieniu dzieci, rodziców i skróceniu nauki w roku szkolnym 2017/2018 zrealizowano I etap rozbudowy szkoły.

W obecnej sytuacji nie ma zagrożenia bezpieczeństwa dla dzieci uczących się w placówce. Teren rozbudowy zostanie właściwie zabezpieczony przez wykonawcę prowadzonych robót.

Obecna sytuacja związana z większą zmianowością w szkole jest jedynie przejściowa i potrwa do końca września br. W październiku szkoła będzie funkcjonować w normalnym trybie, choć do czasu całkowitego zakończenia inwestycji, niewielka zmianowość w szkole będzie. Prosimy zatem o wyrozumiałość, cierpliwość rodziców i uczniów w tym przejściowym okresie, który pozwoli na dokończenie robót i stworzenie komfortowych warunków nauki.

Burmistrz 

Miasta i Gminy Busko-Zdrój