Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zmiana podejścia społeczności na obszarach wiejskich do zanieczyszczenia powietrza była głównym tematem konferencji pn. „Rozwój biogospodarki na obszarze terenu województwa świętokrzyskiego”, która odbyła się 7 listopada 2019 r. w Buskim Samorządowym Centrum Kultury. W spotkaniu przygotowanym uczestniczyli mieszkańcy, sołtysi, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z terenu gminy Busko-Zdrój.

O biogospodarce z mieszkańcami O biogospodarce z mieszkańcami

Podczas konferencji wprowadzono słuchaczy do projektu #R043 RDI2CluB realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne w Chęcinach oraz przedstawiono wyniki badań pilotażowych na terenie Buska-Zdroju i Solca. Opisano też ideę platformy Bioboard.eu, która jest wirtualnym miejscem spotkań osób zainteresowanych wspomnianą tematyką z całego regionu Morza Bałtyckiego. Dlaczego to zainteresowanie powinno się stale zwiększać? Odpowiedzią na to pytanie była m. in. prezentacja dr hab. Anny Rabajczyk, prof. Instytutu Centrum Naukowo-Badawczego OP-PIB Józefów, którą rozpoczęła od zestawienia rocznej śmiertelności ludzi spowodowanej wypadkami (3 300 osób) w konfrontacji do zgonów wywołanych chorobami związanymi z zanieczyszczeniem powietrza (43 000 osób).

Przyczyną tej zatrważającej statystyki jest niska emisja, problem każdego gospodarstwa domowego, opalanego paliwem kopalnym. To czym palimy wpływa bowiem najbardziej na nas samych, w dalszej kolejności na sąsiadów i innych mieszkańców okolicy. Najgorsze parametry posiada powietrze, którego zanieczyszczenie pochodzi z niekontrolowanego spalania odpadów gospodarczych i zawiera pyły zawieszone, metale ciężkie oraz związki organiczne, których organizm nie potrafi neutralizować, a którymi wręcz inhalują się osoby zamieszkujące dom ogrzewany w ten sposób. Skalę problemu potęguje fakt, że dziennie do naszego organizmu wnika ok. 16 kg powietrza (dla porównania pożywienie stanowi ok. 3 kg).

Oprócz szerokich danych na temat wpływu niskiej emisji na człowieka i otoczenie uczestnicy spotkania otrzymali wskazówki, co robić aby się chronić przed jej efektami? Przedstawiono m.in. programy dotacyjne pn. „Czyste powietrze” oraz „Mój prąd” o których opowiadała Katarzyna Kitlińska z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Jak wynika z konferencji, wiele w zakresie ochrony powietrza zależy od nas samych. Tylko poprzez indywidualne włączenie się w walkę ze smogiem możemy osiągać duże cele. Nie uda się tego zrealizować oczekując jedynie działań odgórnych, bo bez udziału mieszkańców nigdy nie będą one w pełni skuteczne.