Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Rozpoczęła się budowa kanalizacji sanitarnej w Szczaworyżu.W dniu 20 listopada 2019 roku uprawomocniła się decyzja pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej w Szczaworyżu. Jest to ostatni krok działań projektowych i tym samym stało się możliwe rozpoczęcie robót budowlanych.

ykonawca zadania firma PRI-B Hydrokomplex z Buska – Zdroju po długim okresie projektowania w najbliższych dniach przystąpi do wykonawstwa robót budowlanych. Jak twierdzi właściciel firmy Pan Mariusz Kozera – Jesteśmy gotowi do rozpoczęcia robót. Na terenie Szczaworyża mamy zgromadzone materiały, a pracownicy rozpoczęli już prace budowlane.

Długi okres projektowania związany był z procedurami wydawania pozwolenia na budowę oraz koniecznością uwzględnienia wszystkich uwag zarówno administracyjnych jak i właścicieli nieruchomości na, których posadowiona zostanie kanalizacja.

Dla Gminy Busko – Zdrój to jedna z ważniejszych inwestycji związanych z gospodarką wodno – ściekową w ostatnim czasie. Pamiętać należy, że w Szczaworyżu położone jest ujęcie wody, z którego zaopatrywani są nasi mieszkańcy i konieczna jest szczególna ochrona tego miejsca – powiedział Burmistrz Waldemar Sikora.

Warto nadmienić, że umowę obejmującą dofinansowanie projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczaworyż oraz modernizacja elementów sieci wodociągowej w miejscowości Zwierzyniec w gminie Busko – Zdrój” podpisano 3 lipca 2018 roku. Przygotowania do tego zadania MPGK Sp. z o.o. rozpoczęła już w 2015 roku, a starania o dofinansowanie grudniu 2016. Efektem działań Spółki było złożenie wniosku o dofinansowanie w dniu 20 stycznia 2017.

Wartość zadania w tym robót budowlanych i nadzorowych wyniesie 3 001 200,00 brutto co stanowi 2 440 000,00 netto. Wartość dofinansowania w ramach projektu to kwota 1 552 572,00 złotych.

W ramach projektu została zaprojektowana oraz będzie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej  w miejscowości Szczaworyż o planowanej łącznej długości ok. 6,8 km w tym ok. 2,5 km sieci ciśnieniowo tłocznej i ok. 4,3 km sieci grawitacyjnej.

To kolejna inwestycja MPGK w gospodarkę wodno – ściekową. Na tym nie poprzestajemy i mamy plany na kolejne działania. W sierpniu 2019 roku złożyliśmy wniosek o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Kiecach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tym razem ubiegamy się o środki na budowę kanalizacji w Kawczycach – powiedział Prezes MPGK Sp. z o.o. Krzysztof Kryczka.

Zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szczaworyż oraz modernizacja elementów sieci wodociągowej w miejscowości Zwierzyniec w gminie Busko – Zdrój”. będzie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.