Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

budzet obywatelski 2020

Do 21 lutego 2020 r. można zgłaszać projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta i Gminy Busko-Zdrój.

Projekty dzielą się na dwie kategorie: małe do 20.000zł oraz duże 80.000 zł. Zgłosić można każdą inicjatywę, która przyczyni się do rozwoju gminy. Szanse mają zarówno projekty inwestycyjne jak i te o charakterze prospołecznym, kulturalnym, oświatowym czy sportowym.

Do każdego projektu należy dołączyć zakres rzeczowy i finansowy, natomiast do projektu o charakterze inwestycyjno-remontowym dodatkowo należy załączyć plan sytuacyjny wnioskowanego przedsięwzięcia Projekty mogą zgłaszać grupy mieszkańców miasta i gminy w liczbie co najmniej 10, którzy w dniu zgłoszenia posiadają czynne prawo wyborcze, Sołtys wraz z Radą Sołecką Gminy Busko-Zdrój oraz organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Busko-Zdrój.

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań formalnych oraz procedury weryfikacji zgłoszonych projektów określa Uchwała Nr XIII/153/2019 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 19 września 2019r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych budżetu obywatelskiego z mieszkańcami Gminy Busko-Zdrój,dostępna pod linkiem: https://dl.umig.busko.pl/uchwaly/2019/2019_XIII_153.pdf

Zgłoszenia powinny być dokonane na formularzu dostępnym na stronie internetowej urzędu: www.umig.busko.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta buskiego ratusza( pokój nr 3 parter).

Wypełniony formularz można też przesłać listem na adres urzędu z dopiskiem na kopercie „Budżet obywatelski" lub złożyć osobiście w BOI najpóźniej do 21 lutego 2020 r.

Kwota Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok wynosi 400 tys. zł.

Informacje będą przekazywane na bieżąco na stronach internetowych, w prasie oraz mediach społecznościowych.