Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
w/s wypowiedzenia umowy dzierżawy nieruchomości komunalnej położonej w Busku-Zdroju
przy ul. Ppłk. Srogiego, nr ewidencyjny: 198

 

Wypowiedzenie umowy dzierżawy budynku, w którym mieści się Niepubliczne Przedszkole „Smerfuś” nie ma na celu likwidacji placówki – jak przedstawia to jej właścicielka – ale uregulowanie statusu prawnego umowy zawartej w 1998 r. Jak łatwo wyliczyć umowa trwa już 22 lata, tymczasem zgodnie z aktualnie obowiązującym systemem prawnym Burmistrz może zawierać umowy udostępnienia składników mienia komunalnego na okres nie dłuższy niż 3 lata.

Warto przy okazji wspomnieć o innym aspekcie tej sprawy, a mianowicie o złym stanie technicznym budynku, który z uwagi na zaniedbania najemcy nie był modernizowany od 22 lat (zimne sale, zatęchła piwnica wykorzystywana jako przebieralnia, przestarzałe instalacje techniczne). To właśnie dzierżawca nabywa prawa do ubiegania się o dofinansowanie zewnętrzne na ten cel, pozbawiając jednocześnie takich możliwości właściciela, tj. Gminę Busko-Zdrój, która dwukrotnie utraciła środki na termomodernizację z tego względu.

Gmina od lat systematycznie termomodernizuje kolejne obiekty użyteczności publicznej, co w tym przypadku jest niemożliwe. Istnieje zatem konieczność wpisania do nowej umowy zapisów, które zagwarantują wyremontowanie budynku zarówno pod względem technicznym jak i energetycznym, zapewniając jednocześnie osobom przebywającym w placówce komfort zabawy, nauki i pracy.

Wydaje się, że prawdziwa intencja presji medialnej i społecznej jaka jest aktualnie wywierana na Burmistrza oraz podległe mu służby Urzędu Miasta, ma na celu zachowanie finansowego status quo dotychczasowego dzierżawcy budynku i zwolnienie go z obowiązku utrzymywania obiektu przedszkola w należytym stanie. Warto się zastanowić jednak, czy o taką korzyść chodzi rodzicom, płacącym co miesiąc najwyższe w mieście czesne?

W chwili obecnej do placówki prowadzonej przez dzierżawcę budynku uczęszcza 6 uczniów 8-klasowej niepublicznej szkoły podstawowej, ok. setka przedszkolaków oraz 20 dzieci korzysta z opieki żłobka. Oprócz wpływów z opłat wnoszonych przez rodziców, Gmina Busko-Zdrój co miesiąc przekazuje właścicielce ponad 100 tys. zł dotacji dla niepublicznej placówki oświatowej. Dodatkowo na jej wniosek wykonuje konieczne remonty – w ostatnim czasie dla przykładu wymieniono piec grzewczy za kwotę ok. 20 tys. zł., przy jednocześnie niewielkich dochodach z tytułu dzierżawy, w wysokości 1650 zł miesięcznie.

Warto zauważyć, że nieruchomość położona przy ul. Ppłk. Srogiego jest niezwykle atrakcyjna. Oprócz dogodnego położenia w spokojnym miejscu, z dala od głównych arterii miasta, budynek (652,04 m2 powierzchni użytkowej) otacza działka o powierzchni 0,2863 ha zaadoptowana na ogródek przedszkolny (wymaga rewitalizacji). W bezpośrednim sąsiedztwie jest również teren rekreacyjny Glinianki z nowoczesnym placem zabaw.

Biorąc pod uwagę konieczność modernizacji i unowocześnienia budynku, a także zmniejszenie wysokości ustalonego przez placówkę czesnego, Gmina Busko-Zdrój rozważa ponowne otwarcie Przedszkola i Żłobka Samorządowego Nr 1, które funkcjonowało tu do lat 90-tych. Takie rozwiązanie byłoby korzystne zarówno dla wychowanków „Smerfusia”, jak i jego pracowników, którzy automatycznie rozpoczęliby pracę na podstawie karty nauczyciela. Jest to najbardziej prawdopodobny scenariusz jeżeli nie uda się dojść do porozumienia z jego właścicielką.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].