Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

DIAGNOZA 
MIASTA BUSKO-ZDRÓJ
Program „Rozwój Lokalny”

 Szanowni Państwo,

chciałbym serdecznie podziękować mieszkańcom Miasta i Gminy Busko-Zdrój, przedsiębiorcom, młodzieży, dyrektorom szkół oraz całej kadrze pedagogicznej, seniorom, pracownikom urzędu, dyrektorom jednostek podległych UMIG, organizacjom pozarządowym za pracę przy tworzeniu projektu, za czas poświęcony badaniom, konsultacjom służących procesowi diagnozy na rzecz rozwoju lokalnego.
Dziękuję za zaangażowanie w proces tworzenia nowej ścieżki rozwoju Buska. 
Drodzy państwo w ramach projektu na rzecz naszego miasta, przygotowywanego w ramach Programu „Rozwój Lokalny” współpracujemy już od ponad pół roku. To okres bardzo wytężonej pracy i trudnych działań. To dodatkowo trudny czas pandemii. Brak możliwości spotkań bezpośrednich z mieszkańcami. Trochę z przymusu przenieśliśmy się w cyberprzestrzeń i spotkania on-line. Pomimo trudnego okresu, dzięki Państwu, naszym licznym spotkaniom, rozmowom z zespołem miejskim z mieszkańcami – udało nam się. Dokonaliśmy jakże trudnej Diagnozy Miasta Busko-Zdrój.
Bez Państwa udziału i doświadczenia, przeprowadzenie procesu diagnozy byłoby znacznie utrudnione. W czasie ostatnich kilku miesięcy, odbyło się ponad 15 spotkań roboczych, warsztatów dotyczących Programu „ROZWÓJ LOKALNY”, spacerów eksperckich, rozmów i wywiadów. W tej pracy wspierało i wspiera nas grono fachowców, doradców strategicznych, sektorowych Związku Miast Polskich (ZMP), o których należy wspomnieć - Pan Janusz Szewczuk, Pani Barbara Łączna, Pan Grzegorz Godziek, był też z nami Pan Grzegorz Roman. Naszymi stałymi doradcami z ramienia ZMP są Pan Łukasz Strutyński, Pan Jacek Woźniak oraz Pan Rafał Sułkowski.
W ramach prac nad projektem, przygotowaniem diagnozy społeczno-gospodarczej miasta oraz  w ramach jej pogłębienia sięgnęliśmy po badania opinii zarówno poprzez narzędzia dedykowane wybranym grupom mieszkańców miasta, jak i skierowane do wszystkich mieszkańców a poświęcone horyzontalnym zagadnieniom (przeprowadzono 11 badań ankietowych w tym badania ankietowe - bezpośrednie oraz ankiety online, odbyły się również 2 badania fokusowe oraz liczne rozmowy). Ich celem było zbadanie poglądów o warunkach i jakości życia w mieście, świadomości ekologicznej mieszkańców oraz jakości funkcjonowania Urzędu Miasta i Busko-Zdrój i jednostek mu podległych. Proces ankietyzacji przeprowadzono wśród buskiej młodzieży, lokalnych przedsiębiorców, a także wśród samych pracowników Urzędu Miasta i Busko-Zdrój. Łącznie w procesie badawczym udział wzięły 1 324 osoby. Tak znacząca aktywność pokazała, że wspólnie tworzymy miasto i jest ono dla nas bardzo ważne.

Chcielibyśmy się z Państwem podzielić efektem wspólnych działań. Szczegółowe informacje znajdą Państwo poniżej oraz na stronie UMIG pod adresem  https://www.umig.busko.pl/dzialania-gminy/fundusze-norweskie-i-fundusze-eog.html
 
Serdecznie Państwu dziękuję i zapraszam do zapoznania się z wynikami diagnozy.
To I etap prac, proszę o dalszą Państwa aktywność. Finalny etap przygotowywania projektu to miesiąc październik 2020 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Diagnoza Miasta Busko-Zdrój

Zespół Miejski, składających się z 12 pracowników Urzędu oraz pracownika jednostki podległej MGOPS przeprowadził w okresie styczeń – czerwiec 2020 r. diagnozę stanu społeczno-gospodarczego miasta Busko-Zdrój, która jest elementem prac na potrzeby opracowania: Planu Rozwoju Instytucjonalnego oraz Planu Rozwoju Lokalnego, stanowiących załączniki do Kompletnej Propozycji Projektu planowanego do realizacji w ramach Programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021. Głównym celem Programu jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej poprzez podniesienie jakości środowiska naturalnego, dostępności oraz standardu życia mieszkańców
 
Więcej na temat badań znajdą Państwo poniżej w:
• Streszczenie z diagnozy społeczno-gospodarczej miasta Busko-Zdrój  Prezentacja
• Raporcie z badań społecznych przeprowadzonych na potrzeby programu  Prezentacja  
• Rozwój Lokalny wskaźniki  Prezentacja

Dane MRL
MRL –Ogólny wskaźnik rozwoju Buska –Zdroju
Obszar 1 – Lokalna gospodarka
Obszar 2 – Rynek pracy
Obszar 3 –Sytuacja materialna mieszkańców
Obszar 4 –Stan finansów lokalnych
Obszar 5 – Dostępność usług
Obszar 6 –Zasoby mieszkaniowe
Obszar 7 – Zasoby instytucjonalne
Obszar 8 – Poziom bezpieczeństwa
Obszar 9 – Demografia
Obszar 10 – Dostępność komunikacyjna
Obszar 11 – Ład przestrzenny
Obszar 12 – Środowisko przyrodnicze

 

 
Wszelkie dane statystyczne można pobrać poniższych stron (po wybraniu miasta):

https://www.systemanaliz.pl/monitor-rozwoju-lokalnego
https://monitor.miasta.pl/
https://stat.gov.pl/