Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

„Busko - przestrzeń, która łączy”
Mieszkańcy SŁONECZNEGO MIASTA BUSKA-ZDROJU
tworzą nową ścieżkę rozwoju

Busko - przestrzeń, która łączy Busko - przestrzeń, która łączy Busko - przestrzeń, która łączy

Busko - przestrzeń, która łączy Busko - przestrzeń, która łączy Busko - przestrzeń, która łączy

22 lipca 2020 r. w Buskim Samorządowym Centrum Kultury odbyło się podsumowanie diagnozy miasta, wykonanej przez samorząd w ramach II etapu konkursu grantowego pn. „Rozwój Lokalny”, finansowanego ze środków EOG i funduszy norweskich. W spotkaniu, w którym pomimo pandemii uczestniczyło ok. 50 osób, wzięli udział mieszkańcy, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń, radni Rady Miejskiej a także członkowie zespołu przygotowującego projekt. Dyskusję można było obserwować i komentować on-line.

Spotkanie otworzył burmistrz Waldemar Sikora, który przedstawił genezę projektu. Następnie doradcy Związku Miast Polskich pełniący funkcję opiekunów projektu przedstawili wyniki badań społecznych zrealizowanych na potrzeby opracowania Planu Rozwoju Lokalnego i Planu Rozwoju Instytucjonalnego, wskazali obszary kryzysowe i kluczowe problemy, które następnie poddano dyskusji.

Wnioski z diagnozy potwierdziły, że Busko-Zdrój, podobnie jak większość średnich miast w Polsce, ma problem ze zmniejszającą się liczbą mieszkańców przy jednoczesnym wzroście subpopulacji w wieku poprodukcyjnym, spadku liczby osób w wieku przedprodukcyjnym oraz naturalnym odpływie młodych. Wśród innych deficytów zdiagnozowano m.in. niskie zaangażowanie mieszkańców w życie społeczne, ograniczenia związane z uzdrowiskowym charakterem miasta wpływające na jakość lokalnej gospodarki a także konieczność zmian instytucjonalnych w obrębie samorządu. Jednym z najbardziej istotnych aspektów dyskusji było omówienie aktualnych oczekiwań mieszkańców w obszarze przestrzeni miejskiej, stanu sanitarnego powietrza, komunikacji i dostępności miasta. Podczas dyskusji padło wiele ciekawych spostrzeżeń, które stanowią cenny materiał do dalszych opracowań.

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój serdecznie dziękuje mieszkańcom za aktywne włączenie się w proces tworzenia nowej ścieżki rozwoju miasta. Podziękowania kieruje również w stronę doradców Związku Miast Polskich, Łukasza Strutyńskiego, Rafała Sułkowskiego oraz Jacka Woźniaka, za przeprowadzenie spotkania, a także wielu wcześniejszych warsztatów, spotkań, webinarów oraz cenne uwagi eksperckie, które wspierają nasz projekt.