Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje, że od 1 lipca br. trwa proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Celem CEEB jest zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Złożenie deklaracji jest obowiązkowe!

Jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła lub spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji jest 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po 1 lipca 2021 r. deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od uruchomienia nowego źródła ciepła lub spalania paliw.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację, którą można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju lub na stronie internetowej www.umig.busko.pl w zakładce: https://www.umig.busko.pl/urzad/formularze-wnioski/12218-wydzial-gospodarki-nieruchomosciami-utrzymania-mienia-i-nadzoru-wlascicielskiego.html

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne https://dl.umig.busko.pl/wydzialy/gknsr/2021/deklaracja-A-22.06.2021.pdf
Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne https://dl.umig.busko.pl/wydzialy/gknsr/2021/deklaracja-B-22.06.2021.pdf

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła lub spalania paliw.

Deklarację można złożyć:

  • samodzielnie, bez wychodzenia z domu. Warunkiem jest posiadanie profilu zaufanego albo podpisu elektronicznego Logowanie do aplikacji ZONE (gunb.gov.pl)
  • w formie papierowej, wypełniony dokument należy wysłać listem albo złożyć osobiście w UMiG w Busku-Zdroju.

Więcej informacji na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq