Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Wniosek o wydzierżawienie/wynajem/użyczenie nieruchomości komunalnej [ pdf ].

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości [ pdf ].

Wniosek o nabycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej [ pdf ].

Wniosek o zatwierdzenie podziału nieruchomości [ pdf ].

Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [ pdf ] [ docx ].

Oświadczenie do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych [ pdf ] [ docx ].

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Wniosek o przedłużenie umowy najmu lokalu socjalnego z mieszkaniowego zasobu gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego (komunalnego) z mieszkaniowego zasobu gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Wniosek o wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym nieruchomości [ pdf ] [ doc ].

Wniosek o ustalenie numeru porządkowego [ pdf ] [ docx ].

Wniosek o sprzedaż zajmowanego mieszkania [ pdf ].

Wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym [ pdf ].

Załącznik do wniosku o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym [ pdf ].

WNIOSEK o wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

WNIOSEK o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

WNIOSEK o wpisanie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych [ pdf ].

Wniosek o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną [ pdf ].

DEKLARACJA  przystąpienia do programu usuwania odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności [ pdf ].

Wniosek o wydanie zaświadczenia w związku z potrzebą dokonania czynności prawnej [ pdf ].

Zgłoszenie zamiaru wniesienia opłaty jednorazowej z wnioskiem o udzielenie bonifikaty [ pdf ].

WNIOSKI NA WYMIANĘ SYSTEMÓW GRZEWCZYCH

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA o uniknięciu podwójnego dofinansowania [ pdf ].

OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA dotyczące działalności gospodarczej [ pdf ].

WNIOSEK O UDZIELENIE w 2021 roku dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizacje indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko - Zdrój [ pdf ].

WNIOSEK O REFUNDACJĘ Udzielonej w 2021 roku dotacji celowej na wymianę systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Gminy Busko - Zdrój [ pdf ].

ZGODA Współwłaściciela budynku mieszkalnego na realizację zadania [ pdf ].