Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje, że od dnia 3 czerwca 2024 r. uległy zmianie stawki czynszu najmu świetlic wiejskich i lokali w budynkach OSP. Udostępnienie lokali odbywa się na zasadach określonych w zarządzeniu Nr 107/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 3 czerwca 2024 r. w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu dzierżawy i najmu składników mienia komunalnego. Stawki te kształtują się następująco:

1) Celem organizacji spotkań i rodzinnych uroczystości okolicznościowych typu komunie, chrzciny itp.:

a) najemca zamieszkały w miejscowości, w której znajduje się wynajmowany lokal:

  • do 50 (włącznie) uczestników - 160,00 zł + VAT za dzień, w którym organizowane jest spotkanie/uroczystość oraz 80,00 zł + VAT za każdy dodatkowy dzień korzystania z lokalu (tj. od dnia otrzymania kluczy do dnia ich zwrotu),
  • powyżej 50 uczestników – 210,00 zł + VAT za dzień, w którym organizowane jest spotkanie/uroczystość oraz 100,00 zł + VAT za każdy dodatkowy dzień korzystania z lokalu (tj. od dnia otrzymania kluczy do dnia ich zwrotu),

b) najemca zamieszkały w miejscowości, w której znajduje się wynajmowany lokal, który wykonuje prace na rzecz sołectwa – 50 % stawek określonych w pkt a),

c) najemca zamieszkały poza miejscowością, w której znajduje się wynajmowany lokal:

  • do 50 (włącznie) uczestników – 320,00 zł + VAT za dzień, w którym organizowane jest spotkanie/uroczystość oraz 150,00 zł + VAT za każdy dodatkowy dzień korzystania z lokalu (tj. od dnia otrzymania kluczy do dnia ich zwrotu),
  • powyżej 50 uczestników – 420,00 zł + VAT za dzień, w którym organizowane jest spotkanie/uroczystość oraz 200,00 zł + VAT za każdy dodatkowy dzień korzystania z lokalu (tj. od dnia otrzymania kluczy do dnia ich zwrotu).

2) Celem organizacji zabaw, koncertów i imprez typu: sylwester, choinka, andrzejki, 18 -stki, wesele itp.:

a) najemca zamieszkały w miejscowości, w której znajduje się wynajmowany lokal:

  • do 50 (włącznie) uczestników - 310,00 zł + VAT za dzień, w którym organizowana jest zabawa/koncert/impreza oraz 110,00 zł + VAT za każdy dodatkowy dzień korzystania z lokalu (tj. od dnia otrzymania kluczy do dnia ich zwrotu),
  • powyżej 50 uczestników – 360,00 zł + VAT za dzień, w którym organizowana jest zabawa/koncert/impreza oraz 160,00 zł + VAT za każdy dodatkowy dzień korzystania z lokalu (tj. od dnia otrzymania kluczy do dnia ich zwrotu),

b) najemca zamieszkały poza miejscowością, w której znajduje się wynajmowany lokal:

  • do 50 (włącznie) uczestników – 620,00 zł + VAT za dzień, w którym organizowana jest zabawa/koncert/impreza oraz 290,00 zł + VAT za każdy dodatkowy dzień korzystania z lokalu (tj. od dnia otrzymania kluczy do dnia ich zwrotu),
  • powyżej 50 uczestników – 720,00 zł + VAT za dzień, w którym organizowana jest zabawa/koncert/impreza oraz 320,00 zł + VAT za każdy dodatkowy dzień korzystania z lokalu (tj. od dnia otrzymania kluczy do dnia ich zwrotu).

3) Celem organizacji kursów i szkoleń – 20,00 zł za 1 godzinę zegarową + VAT.

4) Celem organizacji spotkań wyborczych – 50,00 zł za 1 godzinę zegarową + VAT.

5) W przypadku wynajmowania lokali w sezonie grzewczym:

  1. stawki, o których mowa w punkcie 1) i 2) podwyższa się o kwotę 50,00 zł + VAT za każdy dzień,
  2. stawki, o których mowa w punkcie 3) i 4) podwyższa się o kwotę 10,00 zł + VAT za 1 godzinę zegarową.

6) Zwalnia się z ponoszenia opłat za udostępnienie pomieszczeń w świetlicach wiejskich i sal OSP dla społeczności lokalnej danej miejscowości, w której znajduje się lokal, w przypadkach gdy organizatorem imprez/zabaw/festynów o charakterze ogólnodostępnym jest Rada Sołecka, Sołtys, Koło Gospodyń Wiejskich, OSP oraz lokalne Stowarzyszenie, a także w przypadku udostępniania tych pomieszczeń na organizację uroczystości po pogrzebie mieszkańca sołectwa, w którym znajduje się wynajmowany lokal.

7) Ustala się stawkę za wynajęcie pomieszczeń w świetlicach wiejskich i sal OSP celem organizacji zabaw i imprez typu: sylwester, choinka, andrzejki itp., organizowanych przez Radę Sołecką, Sołtysa, Koło Gospodyń Wiejskich, OSP oraz lokalne Stowarzyszenie w wysokości 100,00 zł + VAT za dzień na pokrycie kosztów energii elektrycznej, wody, ścieków, gazu a w sezonie grzewczym w wysokości 120,00 zł + VAT za dzień także na pokrycie kosztów ogrzewania.

8) Przyjmuje się, że sezon grzewczy obejmuje okres od dnia 15 października do dnia 15 kwietnia.