Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Szanowna Pani / Szanowny Panie

Sytuacja epidemiologiczna COVID-19 (choroby wywołanej przez SARS-CoV-2), wymusiła zastosowanie wobec Pani/Pana kwarantanny, która polega na czasowym (14 dni od ostatniego narażenia, liczone od dnia następnego) odosobnieniu osoby bez objawów chorobowych, która mogła być wcześniej narażona na zakażenie SARS-CoV-2.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie niżej podanych zasad kwarantanny, aby zapobiec przeniesieniu potencjalnego zakażenia na inne osoby.

Jeżeli w trakcie kwarantanny stwierdzi Pani/Pan pogorszenie swojego stanu zdrowia a w szczególności wystąpienie któregokolwiek z objawów: gorączka, kaszel, duszność, proszę natychmiast zgłosić ten fakt, dzwoniąc pod numer 999 lub 112 (Ratownictwo Medyczne).

Proszę również poinformować właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dzwoniąc pod numer 413783573

 

Wybrane zasady postępowania podczas kwarantanny

  • Należy przebywać w przydzielonym pomieszczeniu, do którego nikogo nie wolno zapraszać, w tym również innych osób poddanych kwarantannie.
  • Prosimy o wietrzenie pomieszczenia.
  • Z przydzielonego pomieszczenia nie wolno wynosić na zewnątrz żadnych przedmiotów (poza odpadami oraz praniem).
  • Jeżeli Pani/Pan nie ma łazienki na wyłączność, przed opuszczeniem przydzielonego pomieszczenia prosimy o umycie lub zdezynfekowanie rąk, żeby nie zanieczyścić (mikrobiologicznie) powierzchni, które będą przez Panią/Pana dotykane poza przydzielonym pomieszczeniem, np. klamki, włączniki światła. Proszę nie zostawiać w łazience np. ręcznika, gąbki, szczoteczki do zębów. Po wyjściu, drzwi do łazienki powinny pozostać uchylone, aby wymusić lepszy przepływ powietrza w kierunku kratki wentylacyjnej. W przypadku wentylacji mechanicznej należy pozostawić ją włączoną.
  • W sytuacji wspólnej łazienki i WC, należy robić przerwy pomiędzy korzystaniem z nich kolejnych osób. Prosimy o pozostawienie łazienki i WC w czystości (dezynfekcja WC dostępnymi środkami). Proszę pamiętać o dokładnym umyciu rąk przed wyjściem z łazienki/WC
  • Odpady komunalne należy gromadzić zgodnie z przyjętymi w danym obiekcie zasadami (zbiórka selektywna/odpady zmieszane). Po zapełnieniu worka z odpadami (do 2/3 objętości), powinien on być wystawiany za drzwi wejściowe do pomieszczenia, w którym odbywa się kwarantanna, a następnie odbierany przez wyznaczonego pracownika.
  • Prosimy o postępowanie ze zużytą pościelą, ręcznikami i brudnymi ubraniami zgodnie z procedurą przyjętą w danym obiekcie - osobna informacja.
  • W sytuacji koniecznego kontaktu bezpośredniego, proszę również mieć na uwadze aby inni mieszkańcy lub obsługa nie zbliżali się do Pani/Pana bliżej niż na 2 metry.
  • Należy pić co najmniej 1,5 litra płynów dziennie i zdrowo się odżywiać (wyżywienie dostarczane przez obsługę).
  • W celu oceny stanu zdrowia wskazane jest mierzenie temperatury, najlepiej 2 razy dziennie (możliwość pomiaru temperatury powinna zapewnić obsługa obiektu).

W przypadku pytań dotyczących:

- funkcjonowania obiektu, proszę dzwonić pod numer: 413705000
- zasad, np. zwalniania z kwarantanny, informacji dla pracodawcy, ewentualnych badań, proszę dzwonić pod numer: 413783573

Instrukcja – właściwe zdejmowanie środków ochrony osobistej (PPE)