Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju jest Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój tel. 41 370 5200, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel. 41 3705260. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazania sprawy do organu właściwego. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
  4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione do uzyskania danych wyłącznie na podstawie przepisów prawa oraz na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do chwili realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a następnie będą podlegały obowiązkowi archiwizacji wynikającemu z ustawy z dnia 14 lipca 1985 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  6. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii, ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  8. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożnością załatwienia sprawy.
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji , w tym profilowaniu.