Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Solidarni z ukrainą

Pomoc dla Chmielnika na Ukrainie

Oferta Rządu Grecji w zakresie przyjęcia 130 osób

OŚWIADCZENIE O KONTYNUACJI KSZTAŁCENIA PRZEZ DZIECKO W UKRAIŃSKIM SYSTEMIE OŚWIATY - ЗАЯВА ПРО ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ ДИТИНОЮ В УКРАЇНСЬКІЙ СИСТЕМІ ОСВІТИ

Dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium RP w okresie od 24 lutego 2022 r. i którzy pobierają naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, nie podlegają obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.

Materiały informacyjne dla uchodźców z Ukrainy Materiały informacyjne dla uchodźców z Ukrainy

Zgodnie z zapisami ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się na terytorium tego państwa, wszyscy którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie uchodźcom, mogą ubiegać się o świadczenie pieniężne. Kwota refinansowania to 40 zł dziennie za osobę.

Świadczenia będą przysługiwać za pomoc obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę Polski 24 lutego br. i później.
Pieniądze będą wypłacane za faktyczny czas goszczenia uchodźców. Świadczenie będzie przysługiwać maksymalnie przez 60 dni, a jego wysokość to 40 zł dziennie za osobę za zakwaterowanie z wyżywieniem. Wniosek będzie obejmował czas, który uchodźcy faktycznie spędzili w domu osoby, która użyczyła im miejsca. Wszystkie wnioski będą weryfikowane.

Od 28.03.2022r.wypełnione wnioski można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Busku-Zdroju przy ul. Kościuszki 2a, w Biurze Obsługi Interesanta w godz. od 7.00 do 15.00

Wszelkich informacji dotyczących wypełniania i składania wniosków udziela pracownik MGOPS, pod nr tel.: 41 370 51 23.

Wzór wniosku pdf ]. 
Karta osoby przyjętej do zakwaterowania [ pdf ].

 

Przydatne dokumenty:

 • Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa [ pdf ]. 
 • Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty [ pdf ].
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi [ pdf ].

KOMUNIKAT
MINISTRA CYFRYZACJI
z dnia 12 marca 2022 r.

w sprawie określenia terminu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie
przepisów art. 4–10 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583) ogłasza się, co następuje:

Termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających stosowanie przepisów art. 4–10 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ustanawia się na dzień 13 marca 2022 r., z tym, że termin powszechnego uruchomienia obsługi wniosków, o których mowa w art. 4 ust. 1 tej ustawy, ustanawia się na dzień 16 marca 2022 r.

Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie [ pdf ] - RUS,  [ pdf ] - UKR.

Minister Cyfryzacji: wz. J. Cieszyński

Grafika stanowi ilustrację do artykułu na temat możliwości spędzania czasu wolnego przez uchodźców z Ukrainy.

W związku z przybywającymi do Buska-Zdroju uchodźcami z Ukrainy, Urząd Miasta i Gminy wspólnie z Buskim Samorządowym Centrum Kultury, Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną oraz Buskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju przygotowały dedykowaną ofertę kulturalną i sportową dla obywateli Ukrainy. Prosimy o rozpowszechnianie i udostępnianie tego artykułu wśród ukraińskich uchodźców. Dziękujemy.

Grafika stanowi ilustrację dla informacji w sprawie szczepień dla obywateli Ukrainy.

W nawiązaniu do informacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach informujemy, że każdy uchodźca z Ukrainy powyżej 5 roku życia, który dotychczas nie został zaszczepiony przeciw COVID-19, powinien mieć możliwość szczepienia lub uzupełnienia szczepienia preparatami dostępnymi w Polsce. Warunkiem nabycia prawa do szczepienia jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość. Dokumentem tym może być: dowód osobisty albo paszport albo tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca – TZTC.

Szanowni Państwo, coraz większa liczba uchodźców z Ukrainy osiedla się w gminie Busko-Zdrój, a co za tym idzie, wzrasta zapotrzebowanie na pomoc rzeczową.

Zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich osób indywidualnych, placówek oświatowych, ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, sołectw, stowarzyszeń i innych grup, które organizują zbiórki na rzecz Ukraińców, aby zebrane produkty kierować do punktu centralnego działającego od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00 w Banku Żywności przy ul. Broniewskiego 13.

Dzięki Waszej pomocy łatwiej będzie koordynować systemowe wsparcie dla najbardziej potrzebujących, a w szczególności dla osób, które w naszej gminie nie mają rodzin ani znajomych

 

Centralny Punkt Zbiorczy pomocy rzeczowej dla Ukrainy w Busku-Zdroju
Bank Żywności, ul. Broniewskiego 13, tel. 41 370 51 00

 

AKTUALNY WYKAZ
najbardziej potrzebnych rzeczy, niezbędnych dla wsparcia osób uciekających z Ukrainy
i kwaterowanych na terenie gminy Busko-Zdrój

 • koce, śpiwory, pościel,
 • środki higieny osobistej (mydła, szampony, szczoteczki i pasty do zębów, podpaski, wkładki higieniczne itp.),
 • pampersy,
 • worki na śmieci, papier toaletowy i ręczniki papierowe
 • ręczniki materiałowe
 • środki dezynfekcyjne, maski filtrujące lub jednorazowe
 • woda i żywność o długim terminie przydatności (konserwy, makarony, płatki zbożowe, ryż, przetwory w słoikach, cukier, sól oraz żywność do szybkiego przygotowania (instant)
 • mleko w proszku i kaszki
 • podstawowe przybory kuchenne (talerze, kubki, sztućce)
 • zapałki, baterie, powerbanki
 • apteczki pierwszej pomocy
 • meble (łóżka, szafki, krzesła, komody, stoły itd.)

Zwracamy się z prośbą do wszystkich organizatorów zbiórek na rzecz obywateli Ukrainy, aby zebrane produkty kierować do naszego punktu, działającego od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 17:00.
Dzięki Waszej pomocy łatwiej będzie koordynować systemowe wsparcie dla najbardziej potrzebujących, a w szczególności dla osób, które w naszej gminie nie mają rodzin ani znajomych.

Jak rozmawiać z rodzinami z Ukrainy