Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kielce, 2019-03-08

ZATiRA.IA.5151.20.2019 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 94 oraz art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 ze zm.)

ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW W KIELCACH

zawiadamia o uzgodnieniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Szczaworyż, Skotniki Małe i Pęczelice, gm. Busko- Zdrój na działkach o numerach ewidencyjnych: 63; 138/1; 138/2; 139; 140; 141; 142; 143; 145; 146; 147; 148; 156; 256/1; 256/2 257/1; 257/2; 297; 298/2; 300; 301; 302; 303; 304; 305; 306; 307; 308; 309; 310; 311 312; 313; 314; 315; 317; 318; 319; 320; 321; 322; 323; 324; 325; 326; 327; 328; 329 330; 331; 332; 333; 334; 336; 337/1; 337/2; 339; 340/2; 340/3; 342; 343; 344; 345: 346; 347; 348; 349; 350; 351; 352; 353/1; 353/2; 354; 355; 356; 357; 358; 359; 405; 407/1; 407/2; 408; 458/1; 458/2; 460; 487; 507/1; 507/2; 508; 509; 510; 555; 556: 557; 558; 559; 562/1; 562/2; 563; 564; 569/1; 570; 571/2; 574; 575; 576; 577; 579: 580; 581; 582; 583; 584; 585; 586; 587; 588; 589; 590; 591; 592; 593; 594; 595; 596: 597; 600; 602; 603; 604; 605; 606; 607; 608; 609; 610; 611; 612; 613; 614; 615; 616: 617; 618; 619; 620; 621; 622; 623; 624; 627; 628; 629; 630; 631; 632; 633; 634; 635: 639; 640; 641; 642; 643; 689; 691/1; 691/2; 692; 693; 695; 696/1; 696/2; 697/1; 697/2; 698/2; 700; 704 705; 711; 717; 735; 737; 743; 750; 752; 754; 755; 758; 761; 762; 763/1; 763/2: 765; 766; 767; 768; 783; 800; 801; 802; 805/1; 805/3; 805/5; 805/7; 805/8; 823; 872: 873; 881; 882; 884; 885; 886; 897; 898; 908; 923; 924/3; 924/4; 924/5; 925; 936; 966; 967/2; 992; 1021; 1028; 1029; 1030/1; 1030/2; 1039 Obręb 39 Szczaworyż, 54; 55/1; 55/2; 56; 90; 91; 88 Obręb 35 Skotniki Małe oraz 549 Obręb 28 Pęczelice.

Obwieszczenie wywieszone będzie od dnia 14.03.2019 r. Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią postanowienia z dnia 08.03.2019 r., znak: ZATiRA.IA.5151.20.2019 w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach, przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, w terminie 7 dni od ostatniego dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy i przysługuje także po zakończeniu postępowania.

Informuję jednocześnie, że zażalenie na postanowienie z dnia 08.03.2019 r, znak: ZATiRA.IA.5151.20.2019, przysługuje tylko inwestorowi (art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, t.i.Dz.U.2018.1945, ze zm.).

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Zamknij