Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Znak:BGK-l.6733.8.2019

Tuczępy, 2019-03-08 

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945), art. 10 § 1 i art. 40 § 5 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.2096 ze zm.) zawiadamia się o wszczęciu na wniosek z dnia 21.02.2019 r. PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie, Oddział Skarżysko-Kamienna, al. Marsz. J. Piłsudskiego 51, 26-110 Skarżysko-Kamienna działającej poprzez pełnomocnika Panią Agatę Woźniak.

postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

„Budowa elektroenergetycznej sieci średniego napięcia wraz z kanalizacją światłowodową, słupowej stacji transformatorowej „ w miejscowościach:

Zaborze, gm. Stopnica, na działkach o nr ewid.:

226, 227, 175, 283, 317, 315, 228/2, 331, 357/6, 358, 371, 374/1, 374/2, 372, 373, 369, 390/2, 390/3, 368, 390/1, 386, 370, 383, 379, 382, 381, 391, 375,

Kołaczkowice, gm. Busko-Zdrój, na działkach o nr ewid.:

2207, 2197, 2208, 2294, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216/1, 2216/2, 2217, 2293, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2231,

Kargów, gm. Tuczępy, na działkach o nr ewid.:

343, 344, 334, 332, 333, 345, 350, 347, 287, 286, 242, 243, 244, 245, 246, 127, 236, 237, 238, 239, 240, 211, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 285, 241, 420, 251, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 170, 132, 128, 26, 117,

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się strony, że w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Gminy Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, pokój nr 16

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w wypadku zawiadamiania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].

Zamknij