Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dnia 10 maja 2019 r.

Znak: BUŚ.6733.21.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm.)

zawiadamiam

strony postępowania, iż zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15kV, stacji transformatorowej kontenerowej - 2 szt., stacji transformatorowej słupowej - 1 szt., słupów SN - 3 szt. (bramki kablowe), elektroenergetycznej linii niskiego napięcia 0,4 kV, złączy kablowo-pomiarowych realizowanej na działkach:

  • ozn. nr ew. 63, 138/1, 138/2, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146,147, 148, 156, 256/1,256/2,257/1,297,298/2, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 336, 337/1, 337/2, 340/2, 340/3, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351,352, 353/1, 353/2, 354, 355, 357, 358, 359, 405, 407/1, 407/2, 408, 455, 456, 457, 458/1, 458/2, 460,487, 502, 503, 504, 505, 506, 507/1, 507/2, 512, 513, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 555, 556, 557, 558, 562/1, 563, 564, 565/1, 565/2, 566/1, 566/2, 567, 569/1, 570, 571/1, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 600, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 620, 621, 622, 623, 624, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 639, 640, 641, 642, 643, 644/1, 644/5, 644/6, 644/7, 644/8, 653/2, 660/1, 660/3, 660/4, 660/5, 689, 691/1, 691/2, 692, 693, 695, 696/1, 696/2, 697/1, 697/2, 698/1, 698/2, 700, 701, 704, 734, 737, 739, 743, 750, 752, 754, 755, 756, 757, 758, 761, 762, 763/1, 766, 767, 768, 783, 784, 785, 786, 800, 801, 802, 805/1, 805/3, 805/5, 805/7, 805/8, 823, 871, 872, 873, 881, 882, 884, 885, 886, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 924/3, 924/4, 924/5, 925, 926/1, 926/2, 927, 966, 992, 994, 1014, 1021, 1028, 1029, 1030/1, 1030/2, 1039, 571/2, 569/2, 562/2, 514, 298/1, 735, 339, 356, 1027, 751, 717, 936 położonych w obrębie geodezyjnym 39 Szczaworyż gm. Busko-Zdrój,
  • ozn. nr ew. 141, 147 położonych w obrębie geodezyjnym 28 Pęczelice gm. Busko-Zdrój,
  • ozn. nr ew. 1, 772 położonych w obrębie geodezyjnym 16 Smogorzów gm. Stopnica.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Uwarunkowań Środowiskowych, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].