Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zarządzenie Nr 1 / 2020
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój
z dnia 2 stycznia 2020r.

w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej administrowanych przez Buski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr XXXVII/479/2014 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój uprawnień do ustalania cen i opłat oraz stosowania ulg i zwolnień za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek organizacyjnych gminy Busko-Zdrój zarządzam co następuje:

§ 1.

  1. Zwalnia się z opłat za korzystanie z Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju i sztucznego lodowiska „Biały Orlik” w Busku-Zdroju uczniów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Busko-Zdrój, w ramach zajęć wychowania fizycznego w 2020 roku, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:00 ÷ 15:00.
  2. Dni i godziny korzystania z wyżej wymienionych obiektów zostaną uzgodnione w umowach zawartych pomiędzy szkołami a Buskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju.

§ 2.

Zwalnia się w 2020 roku z opłat za korzystanie z Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju i sztucznego lodowiska „Biały Orlik” w Busku-Zdroju dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych, zameldowanych na terenie gminy Busko-Zdrój;

  1. w okresie ferii zimowych, tj. od 27 stycznia do 9 lutego 2020 roku, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 ÷ 15:00,
  2. w każdą sobotę w godzinach od 10:00 ÷ 15:00.

§ 3.

Zwalnia się z opłat za korzystanie z Pływalni Miejskiej im. Stefana Komendy w Busku-Zdroju dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych zameldowanych na terenie gminy Busko-Zdrój w okresie ferii letnich tj. od 27 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 ÷ 15:00.

§ 4.

Wykonanie w/w zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty i Infrastruktury Społecznej UMiG Busko-Zdrój oraz Dyrektorowi Buskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Busku-Zdroju.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].