Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko - Zdrój, 14.01. 2020 r.

PSP3.0710.2.2020

OBWIESZCZENIE 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Busku - Zdroju działając na podstawie upoważnienia w imieniu i na rzecz Gminy Busko-Zdrój stosownie do art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. Poz. 2204 ze zmianami), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do najmu, dzierżawy i bezpłatnego użyczenia.

l.p

Nr ewidencyjny nieruchomości

Powierzchnia użytkowa

Położenie

Przeznaczenie

Czynsz określa sie w wysokości nie niższej niż

1

cz. dz

496/6 i 498/2

KI1B/00020573/0

81,60m²

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Busku-Zdroju

ul. Grotta 3

sala E-20

Prowadzenie zajęć lekcyjnych

15,00+VAT za jedną godzinę

Umowy najmu nieruchomości komunalnych będa zawierane na okres do 3 lat.

Ustalony czynsz będzie płatny z góry w terminie do 20-go każdego m-c kalendarzowego za dany miesiąc.Ustalony czynsz może być waloryzowany nie częściej niż raz w roku proporcjonalnie do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług ogłoszonego we właściwym dzienniku urzędowym.

Wnioski o najem nieruchomości komunalnych określające cel wykorzystania nieruchomości wraz z proponowaną wysokością czynszu należy składać na piśmie w zapieczętowanej kopercie z adnotacją oferta na "Najem nieruchomości lokalu" do sekretariatu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Busku - Zdroju w terminie do dnia 11.02.2020 roku. Otwarcie ofert nastąpi 13.02.2020 w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Busku – Zdroju o godzinie 9.00.

Niniejsze obwieszczenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Busku - Zdroju oraz Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju na okres 21 dni tj. od dnia 16.01.2020 roku do 05.02.2020 roku natomiast informacja o wywieszeniu obwieszczenia zostanie zamieszczona w prasie oraz na stronach internetowych Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Busku - Zdroju oraz Urzędu.

Szczegółowych informacji na temat nieruchomości przeznaczonych do najmu udziela się w siedzibie Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Busku – Zdroju w godzinach pracy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].