Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dn. 10.02.2020 r.

Znak:GKN.6853.1.26.2019

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 113 ust. 6, art. 118 a i art. 124 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65)

STAROSTA BUSKI
zawiadamia

o wydaniu decyzji znak GKN.6853.1.26.2019 z dnia 07.02.2020 r. ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości położonych w obrębie 0036 Słabkowice, gm. Busko-Zdrój, oznaczonych jako działki nr 461/1 o pow. 0,11 ha i 213/2 o pow. 0,0241 ha, których stan prawny jest nieuregulowany, poprzez udzielenie PGE Dystrybucja S. A. z siedzibą w Lublinie Oddział Skarżysko-Kamienna zezwolenia na wykonanie prac budowlano-montażowych związanych z przebudową sieci elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia w miejscowości Słabkowice wg miejsca i granic lokalizacji oznaczonych w załączniku graficznym do decyzji Nr 23/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój znak: BUŚ.6733.23.2019 z dnia 06.08.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Z treścią w/w decyzji oraz aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, ul. Kopernika 6, III piętro, pokój nr 21 lub 24 w godzinach od 7:30 do 15:30. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 41 370 50 13 lub 41370 50 62.

Niniejsze obwieszczenie uważa się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].