Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dnia 2020.02.12

Znak: BUŚ.6733.23.2018

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. i zagospodarowaniu przestrzennym (jt. Dz.U. z 2018 r. poz. 1945, ze zm. ) oraz art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego ( jt. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że, w dniu 2020.02.11 na wniosek Spółki EmiTel S.A. ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, w imieniu której działa pełnomocnik Pan Alan Potempa, ul. Chryzantem 23/1, 41-700 Ruda Śląska, zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie stalowej wieży kratowej o wysokości 53 m n.p.t. posadowionej na fundamencie. W skład wieży telekomunikacyjnej będą wchodzić zamontowane trzy anteny sektorowe i jedna antena radioliniowa. Zostanie również wykonany u podstawy wieży fundament pod urządzenia techniczne i rozdzielnica elektryczna. Teren inwestycji o wym. 9.0m x 9.0m zostanie utwardzony tłuczniem oraz ogrodzony – ogrodzenie o wysokości do 2.60m. Fundament pod platformę sprzętową; urządzenia teletechniczne; rozdzielnica elektryczna; trzy anteny sektorowe zawieszone na wysokości 49.00m na azymucie 30, 150, 260 stopni pracujące na paśmie częstotliwości 800 i 900MHz, w których równoważna moc promieniowania izotropowo (EIRP) wyznaczona dla pojedynczej anteny nie przekroczą 9427 W; jedna antena mikrofalowa zawieszona na wysokości 47.0m na azymucie 163 st. o mocy EIRP 1349. Do terenu wieży prowadzić będzie droga dojazdowa o wymiarach 3.0m x 6.3m wykonana z tłucznia kamiennego na działce ozn. nr ewid. gr. 370 położonej w sołectwie Szaniec, gm. Busko – Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 2020.02.12 do dnia 2020.02.26.

Od niniejszego postanowienia stronom służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX. Wieków Kielc nr 3, za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od daty jego ogłoszenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Busku Zdroju Al. Mickiewicza 10 pokój nr 17.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].