Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój,25.03.2020r.

Znak:GKNR.6840.14.3.2019

ODWOŁANIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój odwołuje:

  • pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Widuchowa gm. Busko- Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 681/3, 682/2 i 936 obręb 0041 o łącznej powierzchni 0,9835 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku- Zdroju prowadzi księgę wieczystą KI1B/00043511/5, wyznaczony na dzień 26 marca 2020 roku na godz. 10:00
  • drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej nieruchomość położonej

w miejscowości Kołaczkowice gm. Busko- Zdrój, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1688 obręb 0015 o powierzchni 0,1900 ha, dla której Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Busku- Zdroju prowadzi księgę wieczystą KI1B/00039219/7, wyznaczony na dzień 26 marca 2020 roku na godz. 10:30.

Powodem odwołania przetargu jest troska o bezpieczeństwo mieszkańców w związku z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii związanym ze zwiększającą się liczbą zarażeń koronawirusem.

Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicach ogłoszeń w UMiG Busko Zdrój, oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Busko-Zdrój - http://bip.umig.busko.pl

Podmiotom, które wpłaciły wadium przelewem z rachunku bankowego zwrócone zostanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia planowanego przetargu na rachunek z którego dokonano przelewu środków pieniężnych. Natomiast podmioty, które dokonały wpłat gotówkowych proszone są o podanie na piśmie rachunku bankowego na który środki mają zostać zwrócone.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości zostanie powtórzony w innym terminie, który zostanie podany do publicznej wiadomości.

Szczegółowych informacji można uzyskać telefonicznie pod nr 41-370-52-52.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].