Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dn. 28.05.2020r.

Znak: BUŚ.670.1.2020.JD 

INFORMACJA
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO-ZDRÓJ
o zamieszczeniu wniosku
o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej
w trybie specustawy mieszkaniowej
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju

Na podstawie art. 7 ust. 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 219),

i n f o r m u j ę

o zamieszczeniu wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce o nr ewid. gr. 488/6 położonej w obrębie 6 przy ul. Batorego w Busku-Zdroju w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Busko-Zdrój .

Uwagi do ww. wniosku można wnosić do Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój w postaci papierowej na adres: Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10 28-100 Busko-Zdrój lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344) w terminie 21 dni od dnia zamieszczenia wniosku na stronie Biuletynu Informacji Publicznej gminy, tj. do dnia 18.06.2020r., z podaniem: imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, przedmiotu uwagi.

Z wnioskiem można zapoznać się także w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ul. Mickiewicza 10, pokój nr 18, w godzinach pracy tut. Urzędu.

Dokumenty do pobrania:

Informacja [ pdf ].
Wniosek wraz z załącznikami [ pdf ].