Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kielce, dnia 22 maja 2020 r.

Znak: SKO.PZ- 71/2249/277/2020

OBWIESZCZENIE

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach, na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 10 § 1 i art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256, dalej k.p.a.) informuje, iż w związku z prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 6 kwietnia 2020 r., sygn. akt II SA/Ke 192/20, którym uchylona została decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach z dnia 9 stycznia 2020 r. znak: SKO. PZ-71/4819/646/2019, sprostowana postanowieniem z dnia 10 lutego 2020 r., znak: SKO.PZ-925/58/2020, o uchyleniu w całości decyzji Nr 61/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 11 października 2019 r., znak: BUS.6733.61.2018 w sprawie ustalenia na wniosek EmiTel S.A., ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury technicznej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową KKI_BUSKOZDRO_DOBROWODA/27666 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania, akta sprawy zostały nadesłane do Kolegium.

Zgodnie z art. 10 k.p.a., strona może wypowiedzieć się co do zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, przekazując drogą pocztową na adres Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, bądź mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dodatkowe dokumenty lub wyjaśnienia w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego pisma. Może także skorzystać z e-PUAP.

Jednocześnie Kolegium Odwoławcze informuje, że po tym terminie wydana zostanie decyzja administracyjna na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego. W związku z powyższym, termin załatwienia sprawy ustala się do dnia 19 czerwca 2020 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].