Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dnia 31 lipca 2020 r.

Znak: BUŚ.6733.33.2020

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji światłowodowej na działkach ozn. nr ewid. gr. 66/1, 66/2, 67, 99, 100/1, 100/4, 100/5, 100/7, 100/8, 101, 102/1, 102/2, 103, 104/1, 105, 106, 108, 109/1, 111, 112, 145, 146, 147/1, 147/2, 147/3, 147/4, 148/3, 148/5, 148/7, 148/8, 148/9, 149, 150, 151, 154, 155/1, 155/2, 155/3, 155/4, 155/5, 155/6, 156, 157/1, 157/2, 158/1, 161/1, 161/2, 161/3, 161/4, 203, 213, 219, 225, 226, 230, 231, 232, 237/1, 237/2 położonych w sołectwie Las Winiarski, gm. Busko – Zdrój oraz na działkach ozn. nr ewid. gr. 183, 184, 185, 431/1, 431/3, 449, 627 położonych w sołectwie Wełecz, gm. Busko – Zdrój oraz na działkach ozn. nr ewid. gr. 1, 2, 3, 19, 296, 330, 331, 354, 355, 395/1, 395/2, 396 położonych w sołectwie Oleszki, gm. Busko – Zdrój.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku - Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, ul. Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].