Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

OGŁOSZENIE
dotyczące naboru kart pomysłów/przedsięwzięć na Busko-Zdrój

- Stwórzmy RAZEM nowe miasto –

Chciałbym serdecznie podziękować Państwu za udział w pracach nad tworzonym przez miasto projektem w ramach Programu Rozwój Lokalny. Kontynuując proces projektowy zapraszam do dalszej współpracy.

Na przełomie miesiąca marca i kwietnia 2020 r. Urząd Miasta i Gminy w Busku-Zdroju ogłosił pierwszy nabór pomysłów na BUSKO-ZDRÓJ. Było to nabór ogólny - dający możliwość szerokiego spojrzenia na oczekiwania mieszkańców w zakresie rozwoju miasta.

Po spotkaniach, w których Państwo uczestniczyli, nastąpiła redakcja celów projektu - wskazanie obszarów wsparcia. Na podstawie określonych obszarów, na początku sierpnia 2020 r. ogłosimy drugi nabór pomysłów projektowych.

Pomysły mają odpowiadać na zidentyfikowane problemy na terenie miasta w wymiarach:

  • Jakości życia mieszkańców
  • Aktywności społecznej
  • Aktywności gospodarczej
  • Przestrzeni publicznej i środowiska

Wszystkie zebrane pomysły i propozycje zostaną rozpatrzone przez Zespół Miejski pod kątem założeń projektowych.

Wraz z planowanym naborem pomysłów na Busko-Zdrój będziemy poszukiwali partnerów do realizacji projektu i współpracy w ramach wyznaczonych celów.
Nabór będzie otwarty, a my serdecznie zachęcamy do dokonywania zgłoszeń.

Kto może zgłosić projekt pomysłu/przedsięwzięcia:

Wszyscy mieszkańcy Miasta i Gminy Busko-Zdrój, w tym każda osoba fizyczna, organizacja pozarządowa, instytucja otoczenia biznesu, stowarzyszenie, fundacje, spółki komunalne, jednostki organizacje, jednostki samorządu terytorialnego mająca swoją siedzibę lub prowadząca działalność na terenie miasta.

Partnerami w ramach projektu mogą być m.in.:

  • fundacje
  • stowarzyszenia
  • jednostki organizacyjne
  • jednostki samorządu terytorialnego
  • spółki komunalne

Zgodnie z Regulaminem naboru i wyboru projektów, partnerami krajowymi nie mogą być osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki prawa handlowego, z wyjątkiem komunalnych i państwowych osób prawnych oraz towarzystw budownictwa społecznego.

Po ogłoszeniu naboru pomysłów, zachęcamy wszystkich mieszkańców do wypełnienia "Karty pomysłu na Busko-Zdrój", czyli do zaproponowania realizacji jednego lub kilku przedsięwzięć w Busku-Zdroju, które pozwolą na zniwelowanie negatywnych zjawisk w mieście. Prosimy o przygotowanie dobrych pomysłów i danych finansowych.

Wypełnione karty będzie można przesłać w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia naboru pomysłów.

Złożone przez mieszkańców karty pomysłów zostaną przeanalizowane, a następnie wraz z innymi zaproponowanymi już przedsięwzięciami poddane ocenie Zespołu Miejskiego, zajmującego się projektem. Te, które będą tworzyły spójną całość dla polityki, kierunku i celów rozwoju miasta, zostaną umieszczone w projekcie "Rozwój lokalny".

Propozycje, które nie znajdą się w projekcie, będą stanowiły bazę pomysłów, wykorzystywanych do innych działań rozwojowych w mieście Busko-Zdrój.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].