Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Rada Nadzorcza

Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Lotos” Sp. z.o.o. w Busku-Zdroju

 

zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2020 rok. Wymagany termin przeprowadzenia badania do 31.03.2021 r.

Zainteresowani proszeni są o złożenie pisemnych ofert , w zamkniętych kopertach w terminie 14 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia pod adresem:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Lotos” Sp. z o.o. w Busku-Zdroju, 28-100 Busko-Zdrój, Pl. Zwycięstwa 11/12 z dopiskiem : Rada Nadzorcza PHU”Lotos”.

Oferta powinna zawierać:

  1. Charakterystykę prawną oferenta oraz wyciąg z rejestru sądowego lub inny dokument, z którego wynika status prawny oferenta.
  2. Kopie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do badania sprawozdań finansowych.
  3. Listę referencyjną podmiotów gospodarczych, w których przeprowadzono badanie sprawozdań finansowych w ciągu ostatnich dwóch lat.
  4. Sposób , harmonogram i proponowaną cenę za przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za 2020 rok.
  5. Projekt umowy.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferenta albo rezygnacji z oferty bez podania przyczyny i bez jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

( 0-41 ) 378-33-87 / Prezes Zarządu Spółki/.