Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko -Zdrój, dn. 14.09.2021 r.

Znak: GKN.6810.4.7.2021 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.), działając z urzędu,

postanawiam:

w wydanej w dniu 22.04.2021 r. decyzji Starosty Buskiego znak: GKN.6810.4.7.2021 spro-stować oczywistą omyłkę pisarską:

  • w orzeczeniu powinno być wpisane: uznać nieruchomość położoną w obrębie 0007 Dobrowoda gmina Busko-Zdrój, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków nume¬rami działek: arkusz 1 Nr Nr 47/3, 85, 140, 142, 161, 162, 245, 257/2, 257/4, 278, 279, 280, 285/2, 287, arkusz 2 Nr Nr 20, 30, 230, 276, 296, 300, 433, 438, 439, 443, 551/1, 551/2, 565, 590, 631, 755, 756 o łącznej powierzchni 6.8406 ha, za mienie gromadzkie, zamiast „uznać nieruchomość położoną w obrębie Dobrowoda, gmina Busko-Zdrój, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerami działek: 1.47/3, 1.85, 1.140, 1.142, 1.161, 1.162, 1.245, 1.257/2, 1.257/4, 1.278, 1.279, 1.280, 1.285/2, 1.287, 2.20, 2.30, 2.230, 2.276, 2.296, 2.300, 2.433, 2.438, 2.439, 2.443, 2.551/1, 2.551/2, 2.565, 2.590, 2.631, 2.755, 2.756 o łącznej powierzchni 6.8406 ha, za mienie gromadzkie".

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].