Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój; 10.09.2021 r.

Znak: GKN.6623.31.2021 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 i 4, art. 62, art. 49, 49a oraz art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 735), art. 7d pkt 1 lit. a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 2052) oraz § 3, § 4 pkt. 4, § 6, § 9 ust. 1 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. 2012 poz. 1246),

zawiadamiam,

1. O wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie przeprowadzenia gleboznawczej klasyfikacji gruntów na działkach ewidencyjnych na których prowadzona jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków położonych w obrębach ewidencyjnych: Kameduły, Las Winiarski; gmina Busko-Zdrój.

Klasyfikacją będą objęte obszary gruntów dla których dotychczas nie ujawniono w ewidencji gruntów i budynków użytku gruntowego gruntów leśnych „Ls"a działki objęte są uproszczonym planem urządzania lasu, oraz grunty błędnie określone w dotychczasowej ewidencji gruntów jako lasy.

Wykonawcą klasyfikacji jest: Pan Rafał Kornacki reprezentujący firmę GEOKART inż. Kamil Kasperczyk, Mietel 34B, 28-130 Stopnica

Postępowanie prowadzone jest przez Starostę Buskiego zgodnie z art. 7d pkt 1 lit. a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U, 2020 r. poz. 2052), oraz § 3, § 4 pkt. 4, § 5, § 6, §7, § 8, § 9 ust, 1 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. 2012 poz. 1246)

Postępowanie zostało wszczęte z urzędu stosownie do §4 pkt. 4 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów na gruntach na których prowadzona jest modernizacja ewidencji gruntów i budynków położonych w obrębach ewidencyjnych Las Winiarski, Kameduły; gmina Busko-Zdrój. Starosta Buski podał do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu modernizację ewidencji ww. obrębów informacją znak: ZP.272.20.10.2020 z dnia 03.04.2020 roku.

Przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie nastąpi w dniach od 05.10.2021r. do 07.10.2021 r. Czynności klasyfikacyjne na gruncie rozpoczną się o godzinach i w miejscach podanych w szczegółowym harmonogramie stanowiącym załącznik do niniejszego zawiadomienia.

Do przeprowadzenia czynności, o których mowa w § 5 pkt 1-3 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów, obejmujące: analizę niezbędnych materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, przeprowadzenie czynności klasyfikacyjnych w terenie, sporządzenie projektu ustalenia klasyfikacji, został upoważniony przez Starostę Buskiego Pan Rafał Kornacki.

2. O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji i o możliwości zapoznania się z całością dokumentacji z ustalenia klasyfikacji w dniach od 14.10.2021 r. do dnia 04.11.2021r. w godzinach: 8:00 — 15:00 w budynku Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju pod adresem ul. Armii Krajowej 19, 28-100 Busko-Zdrój, I piętro, pokój nr 1.

W związku z obowiązującym na terenie kraju stanem epidemii oraz wprowadzonymi ograniczeniami dotyczącymi zakazu zgromadzeń uprasza się o wcześniejszy kontakt telefoniczny z wykonawcą klasyfikacji w celu ustalenia terminu wizyty: 513 100 564

Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów w okresie wyłożenia do publicznego wglądu projektu ustalenia klasyfikacji mogą być zgłaszane zastrzeżenia do tego projektu.

2. Tutejszy organ będzie zawiadamiał o decyzjach i innych czynnościach, w formie obwieszczenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju — adres: www.bip.powiat.busko.pl.

 Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].