Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH
DO NAJMU i WYDZIERŻAWIENIA z dnia 23.11.2021r.

Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. działając z upoważnienia Gminy Busko-Zdrój na podstawie Umów o zarządzanie zawartych z Gminą Busko-Zdrój nr GKNR.7131.1.2021 z dnia 04.01.2021, GKNR.7131.2.2021 z dnia 22.02.2021r. oraz GKNR.7131.5.2021 z dnia 04.01.2021 r. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu i wydzierżawienia.

 

Lp.

Nr ewidencyjny nieruchomości

Powierzchnia

Położenie

Przeznaczenie

Czynsz określa się w wysokości nie niższej niż

1.

cz. dz. 413/6 KIlB/00060889/0 - 7 pawilonów handlowych

9x7,13m2

Busko-Zdrój obręb 09 ul. 1 Maja

działalność usługowo-handlowa

300,00 zł + VAT/miesięcznie

2.

cz. dz. 413/6 KIlB/00060889/0

102 m2

Busko-Zdrój obręb 09 ul. 1 Maja

działalność usługowo-handlowa

100,00 zł za pierwsze 7 m2 + VAT/miesięcznie

3.

dz. 455 obręb 06 KIlB/00039489/0 - 21 pawilonów handlowych

20x9,7 m2

Busko-Zdrój obręb 06 ul. Batorego

działalność usługowo-handlowa

300,00 zł + VAT/miesięcznie

4.

dz. 1/21 obrąb 0014 KI1B/00049330-4

33 m2

Busko-Zdrój obręb 0014 Kolonia Górka 7

działalność usługowo-handlowa

10,00 zł/m2 + VAT/miesięcznie

5.

dz. 229/1 obręb 06 KIlB/00039489/0

156,7 m2

Busko-Zdrój obręb 06 ul. Różana 2

działalność handlowo-usługowa

10,00 zł /m2 + VAT/miesięcznie

6.

dz. 229/1 obręb 06 KIlB/00039489/0

75,9 m2

Busko-Zdrój obręb 06 ul. Różana 2

działalność handlowo-usługowa

10,00 zł /m2 + VAT/miesięcznie

Umowy dzierżawy i najmu nieruchomości komunalnych będą zawierane na okres do 1 roku. Opłaty będą wnoszone do:

  • 10 dnia każdego miesiąca kalendarzowego

Ustalony czynsz może być waloryzowany nie częściej niż raz w roku proporcjonalnie do wskaźnika wzrostu cen towarów i usług ogłoszonego we właściwym dzienniku urzędowym.

Niniejszy wykaz podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń: w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju, w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju i przed siedzibą Urzędu oraz na stronach internetowych Urzędu oraz MPGK Sp. z o.o., na okres 21 dni. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie zamieszczona w prasie.

Szczegółowych informacji na temat wyżej wymienionych nieruchomości udziela się w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Busku-Zdroju.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].