Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko-Zdrój, dnia 4 sierpnia 2022 r.

Znak: BUŚ.6733.31.2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 503)

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój

podaje do wiadomości, że zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji w ramach zadania pn. „Poprawa BRD na przejściach dla pieszych w ciągu DK73 na terenie Rejonu Busko-Zdrój i Jędrzejów w woj. świętokrzyskim”

 • Zadanie 10 - budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na działce ozn. nr ew. 187 położonej w Busku-Zdroju obręb 5 oraz na działkach ozn. nr ew. 44/4, 512, 45/3 położonych w Busku-Zdroju obręb 6.
 • Zadanie 11 - budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na działce ozn. nr ew. 187 położonej w Busku-Zdroju obręb 5.
 • Zadanie 12 - budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na działce ozn. nr ew. 182 położonej w Busku-Zdroju obręb 5, na działce ozn. nr ew. 109/1 położonej w Busku-Zdroju obręb 7 oraz na działce ozn. nr ew. 621 położonej w Busku-Zdroju obręb 6.
 • Zadanie 13 - budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na działce ozn. nr ew. 734/4 położonej w Busku-Zdroju obręb 6 oraz na działce ozn. nr ew. 109/1 położonej w Busku-Zdroju obręb 7.
 • Zadanie 14 - budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na działce ozn. nr ew. 109/1 położonej w Busku-Zdroju obręb 7.
 • Zadanie 15 - budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na działkach ozn. nr ew. 3/1, 3/2, 4/1, 200/1 położonych w Broninie gm. Busko-Zdrój oraz na działkach ozn. nr ew. 24/2, 26/4, 62, 26/3 położonych w Busku-Zdroju obręb 8.
 • Zadanie 16 - budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na działkach ozn. nr ew. 15/1, 200/1 położonych w Broninie gm. Busko-Zdrój.
 • Zadanie 17 - budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na działkach ozn. nr ew. 204, 94/1, 200/3 położonych w Broninie gm. Busko-Zdrój.
 • Zadanie 18 - budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na działce ozn. nr ew. 767 położonej w Szczaworyżu gm. Busko-Zdrój.
 • Zadanie 19 i 20 - budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na działce ozn. nr ew. 767 położonej w Szczaworyżu gm. Busko-Zdrój.
 • Zadanie 21 - budowa linii kablowej oświetlenia drogowego na działkach ozn. nr ew. 767, 487, 359 położonych w Szczaworyżu gm. Busko-Zdrój.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni: licząc od dnia 5 sierpnia 2022 roku do dnia 18 sierpnia 2022 roku. Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, al. Adama Mickiewicza 10, pokój nr 17, w godzinach pracy tut. Urzędu, oraz składać ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wyjaśnienia dotyczące ww. postępowania. Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].