Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kielce, 7 listopada 2022 r.

KR.ZUZ.1.4210.217.2022.MR

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz zgodnie z treścią art. 400 ust. 7 i 414 ust 8, ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne {t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 ze zm.), Dyrektor PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Kielcach informuje, że na wniosek Dyrektora Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Kielcach złożony dnia 21 października 2022 r., wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 973 w m. Dobrowoda, gm. Busko Zdrój na odcinku od km 11+300 do km 14+167, udzielonego decyzją Starosty Buskiego z dnia 30.01.2013 r. znak: RLO.6341.35.2012.

Stosownie do treści art. 10 oraz art. 73 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kpa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) tut. Zarząd informuje, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Nadzoru Wodnego w Busku-Zdroju, ul. Kopernika 6, 28-100 Busko-Zdrój, III piętro, pokój nr 43, a także składać pisemnie wszelkie wnioski, informacje, wyjaśnienia i zastrzeżenia, dotyczące sprawy, po wcześniejszym ustaleniu możliwości przeglądania akt, kontaktując się drogą mailową lub telefonicznie.

Wgląd w akt sprawy nie jest obowiązkowy.

Po upływie ww. terminu, w przypadku braku uwag i zastrzeżeń, wniosek zostanie rozpatrzony w oparciu o posiadane dowody. Sprawę prowadzi: Magdalena Rajca, te/. 532033306, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].