Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Busko Zdrój, 2024.06.11

Znak: BUŚ.6131.2.10.2024

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2024 r., poz. 572) w związku z art. 83 ust. 1 i art. 83a ust. 1 i 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.)

zawiadamiam, że

zostały zebrane dowody w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie jednego drzewa gatunku wierzba biała i dwóch drzew gatunku brzoza brodawkowata rosnących na działce oznaczonej nr ewid. 3/34 obr. 08 w Busku-Zdroju.

W terminie siedmiu dni od daty doręczenia obwieszczenia, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się w niniejszej sprawie w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 27, 28-100 Busko-Zdrój (tymczasowa siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju) w Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Ochrony Środowiska, tel. 041 370 52 49, w godzinach pracy tut. Urzędu tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00, a w poniedziałki od godz. 8:00 do godz. 16:00.

Zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeksu postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Publiczne ogłoszenie nastąpi dnia 11.06.2024 r.

Dokument źródłowy do pobrania [ pdf ].