Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Praca

DYREKTOR MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W BUSKU-ZDRO JU ul. KOŚCIUSZKI 2a
 
ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze
Referent w Dziale Administracyjno -Gospodarczym

Dokument do pobrania [pdf]

UNIEWAŻNIENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Busko- Zdrój informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju , ul. Mickiewicza 10 , 28-100 Busko-Zdrój do zatrudnienia na stanowisku Naczelnika Wydziału Promocji, Współpracy z Zagranicą i Spraw Uzdrowiskowych został wybrany Pan Grzegorz Kielesiński zamieszkały w Busku-Zdroju.
 

Dokument do pobrania [ pdf ].

Dyrektor Samorządowego Gimnazjum nr 1 w Busku - Zdroju informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko Referenta w Samorządowym Gimnazjum nr 1 w Busku - Zdroju wybrana została pani Małgorzata Malczewska zamieszkała w Busku - Zdroju.

Uzasadnienie:

Kandydatka spełniła wymogi formalne do zatrudnienia na w/w stanowisku w Samorządowym Gimnazjum nr 1 w Busku - Zdroju. Przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna potwierdziła bardzo dobrą znajomość wymaganych zagadnień merytorycznych określonych w ogłoszeniu.

Dokument do pobrania [ pdf ].

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko Koordynatora projektu systemowego pn."Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Busko-Zdrój" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje, że w wyniku naboru na stanowisko Koordynatora projektu systemowego pn. "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Busko-Zdrój" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki została wybrana Pani Marta Sakwa.

Dokument do pobrania [ pdf ].

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

na stanowisko asystenta Koordynatora projektu systemowego pn."Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Busko-Zdrój" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje, że w wyniku naboru na stanowisko Asystenta Koordynatora projektu systemowego pn. "Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Busko-Zdrój" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki nie został wyłoniony żaden kandydat.

Dokument do pobrania [ pdf ].

NABÓR NA STANOWISKO ASYSTENTA KOORDYNATORA PROJEKTU
Gmina Busko-Zdrój ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Koordynatora projektu systemowego pn."Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Busko-Zdrój" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dokument do pobrania [ pdf ].

Gmina Busko-Zdrój ogłasza nabór na stanowisko Koordynatora projektu systemowego pn."Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Busko-Zdrój" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Dokument do pobrania [ pdf ].

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Dyrektor Samorządowego Gimnazjum nr 1 w Busku-Zdroju,

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko – referent

w Samorządowym Gimnazjum Nr 1 w Busku-Zdroju

Dokument do pobrania [ pdf ].

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

„Radca prawny w wymiarze 1/2 etatu w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju"

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuje, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój do zatrudnienia na stanowisku Radcy prawnego został wybrany Pan Wojciech Zręda.

Dokument do pobrania [ pdf ].

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

"Audytor wewnętrzny w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju"

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój informuję, że w wyniku otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Busku-Zdroju , ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój do zatrudnienia na stanowisku Audytora wewnętrznego nie został wyłoniony żaden kandydat i nabór na w/w stanowisko nie został rozstrzygnięty.

Uzasadnienie:

Na ogłoszenie naboru dotyczące wolnego stanowiska pracy „Audytora wewnętrznego w wymiarze 3/4 etatu" odpowiedziała jedna osoba. Kandydatka nie przyjęła jednak zaproponowanych warunków pracy.

Dokument do pobrania [ pdf ].