Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok (druk nr XXI/243/2020).

W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości komunalnej położonej w Wełczu (druk nr XXI/244/2020).

W sprawie zamiany nieruchomości (druk nr XXI/245/2020).

W sprawie ustalenia dopłat do taryfowych cen wody i ścieków obowiązujących w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Busku-Zdroju (druk nr XXI/246/2020).

W sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z Cmentarza Komunalnego w Busku – Zdroju oraz ustalania stawek i opłat cmentarnych (druk nr XXI/247/2020).

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju (druk nr XXI/248/2020).

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju (druk nr XXI/249/2020).

W sprawie nadania nazwy ulicy w Busku-Zdroju (druk nr XXI/250/2020).

W sprawie wystąpienia Gminy Busko-Zdrój z Komunalnego Związku Ciepłownictwa ,,Ponidzie" w Busku-Zdroju (druk nr XXI/251/2020).

W sprawie rozwiązania związku międzygminnego pn. Komunalny Związek Ciepłownictwa „Ponidzie” w Busku-Zdroju (druk nr XXI/252/2020).

W sprawie zaliczenia dróg położonych na terenie gminy Busko-Zdrój do kategorii dróg gminnych i ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie gminy Busko-Zdrój (druk nr XXI/253/2020).

W sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój (druk nr XXI/254/2020).

W sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój (druk nr XXI/255/2020).

W sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój (druk nr XXI/256/2020).

W sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach ruchomych i nieruchomych, wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Busko-Zdrój (druk nr XXI/257/2020).

W sprawie nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Dobrowodzie wchodzącej w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Dobrowodzie imienia „Jana Długosza” (druk nr XXI/258/2020).

W sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia (druk nr XXI/259/2020).

W sprawie przekazania według właściwości skargi na pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju (druk nr XXI/260/2020).

W sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXI/261/2020).

W sprawie przekazania według właściwości petycji, która wpłynęła do Rady Miejskiej w dniu 11 maja 2020 roku (druk nr XXI/262/2020).