Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2020-2040 (druk nr XXV/302/2020).

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2020 rok (druk nr XXV/303/2020).

W sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk nr XXV/304/2020).

W sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/231/2020 Rady Miejskiej z dnia 19 marca 2020 r. zmienionej uchwałą Nr XXXII/272/2020 Rady Miejskiej z dnia 25 czerwca 2020r. dotyczącej uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXV/305/2020).

W sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (druk nr XXV/306/2020).

W sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Elektromobilności dla Gminy Busko-Zdrój na lata 2019-2039” (druk nr XXV/307/2020).

W sprawie nadania nazw ulicom w sołectwie Szaniec (druk nr XXV/308/2020).

W sprawie nadania nazwy ulicy (druk nr XXV/309/2020).

W sprawie zamiany nieruchomości (druk nr XXV/310/2020).

W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości komunalnej na okres 25 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (druk nr XXV/311/2020).

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i dzierżawy na okres do 3 lat (druk nr XXV/312/2020).

W sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, zasad i trybu korzystania z miejsc postojowych, wprowadzenia i ustalenia wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych w tej strefie oraz sposobu ich pobierania (druk nr XXV/313/2020).

Zamknij