Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój za okres między sesjami Rady Miejskiej [ pdf ].

W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2021-2040 (druk nr XXXVIII/451/2021),

W sprawie zmiany budżetu Gminy Busko-Zdrój na 2021 rok (druk nr XXXVIII/452/2021),

W sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty w sprawie wprowadzenia opłaty uzdrowiskowej, określenia inkasentów, wysokości stawek opłaty uzdrowiskowej oraz zasad jej poboru na obszarze gminy uzdrowiskowej Busko-Zdrój (druk nr XXXVIII/453/2021),

W sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój do złożenia wniosku o dofinansowanie i przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Busko-Zdrój–etap III” ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ramach programu priorytetowego „Klimatyczne Uzdrowiska. Część 2) Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej na terenie gmin uzdrowiskowych” (druk nr XXXVIII/454/2021),

W sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój (druk nr XXXVIII/455/2021),

W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej z operatorami publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych w gminie Busko-Zdrój w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2021 roku (druk nr XXXVIII/456/2021),

W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu budynków w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach o nr ewid. gr. 197/4, 196/4, 196/6, 195/7, 193/2, 192/2, 192/3(część działki) położonych w obrębie 12 przy ul. Siesławskiej w Busku-Zdroju (druk nr XXXVIII/457/2021),

W sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/408/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/408/2017 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 25 maja 2017 r.w sprawie zasad i trybu korzystania z Terenu Sportowo-Rekreacyjnego zwanego potocznie-"Skatepark", zlokalizowanego w Busku-Zdroju przy ul. Kusocińskiego (druk nr XXXVIII/458/2021),

W sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr I/8/2018 Rady Miejskiej w Busku-Zdroju z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Busku-Zdroju (druk nr XXXVIII/459/2021),