Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Kwalifikacja wojskowa

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie woj. Świętokrzyskiego 2021

Czas trwania kwalifikacji wojskowej został ustalony na okres od dnia 4 lutego do dnia 26 kwietnia 2019 roku, zgodnie z § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1982). Obejmie ona wszystkich mężczyzn, urodzonych w 2000 roku oraz w latach 1995 - 1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Obowiązek stawienia się przed komisją będą też mieć osoby urodzone w latach 1998 - 1999, w stosunku do których orzeczono czasową niezdolność do służby i wyznaczony termin tej niezdolności mija przed zakończeniem kwalifikacji. Przed komisją powinny też stanąć panie, które kończą naukę na uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.

Kwalifikacja wojskowa dla w/w osób z terenu Miasta i Gminy Busko-Zdrój zostanie przeprowadzona w dniach od 25 lutego do 5 marca 2019 r. w Busku- Zdroju, ul. Waryńskiego 29 a ( budynek Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej).

Kwalifikacja jest obowiązkowa. Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej osób z terenu Miasta i Gminy Busko-Zdrój można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju www.umig.busko.pl oraz w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Busku- Zdroju pok. 45a, lub telefonicznie pod numerem: 41 370 52 74

Podczas kwalifikacji wojskowej ustala się aktualną zdolność do służby wojskowej. W tym celu, w każdym powiecie powoływana jest Powiatowa Komisja Lekarska, która orzeka o zdolności do służby wojskowej, wydając stosowne orzeczenie lekarskie z określoną kategorią zdolności do służby wojskowej. Ponadto, każdej osobie zgłaszającej się do kwalifikacji wojskowej zakładana jest ewidencja wojskowa oraz wydawany wojskowy dokument osobisty, czyli książeczka wojskowa z wpisem m.in. o uregulowanym stosunku do służby wojskowej.

Zamknij