Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Świadczenie ratownicze

9 lutego br. weszło w życie rozporządzenie MSWiA w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego strażakom OSP. Kwota świadczenia, to 200 zł miesięcznie. Dodatek będzie wypłacany ze środków budżetu państwa. Przysługuje druhnom i druhom z OSP po osiągnięciu przez mężczyznę 65., a przez kobietę 60. roku życia. Kwota świadczenia ratowniczego będzie podlegać corocznej waloryzacji, do dnia 1 marca każdego roku.

Świadczenie otrzymają strażacy, którzy co najmniej przez 25 lat (druhowie) lub 20 lat (druhny) brali czynny udział w akcjach ratowniczych.

Wypłacanie świadczenia ratowniczego wynika z przepisów ustawy z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, która całościowo reguluje funkcjonowanie OSP.

Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego należy złożyć do właściwego miejscowo komendanta powiatowego (miejskiego) PSP.

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie bezpośredniego uczestnictwa w akcjach ratowniczych przez wymagany okres. Osobom, które osiągnęły odpowiedni staż czynnego udziału w akcjach ratowniczych, świadczenie może zostać przyznane już od 1 stycznia 2022 roku. Warunkiem jest złożenie wniosku w ciągu 9 miesięcy od wejścia w życie ustawy o OSP, czyli od 1 stycznia br.

Komu przysługuje świadczenie?

Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który:

  1. czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych:
    • w przypadku mężczyzn – przez co najmniej 25 lat;
    • w przypadku kobiet – przez co najmniej 20 lat;
  2. oraz osiągnął:
    • w przypadku mężczyzn – 65 rok życia,
    • w przypadku kobiet – 60 rok życia.

Przez czynne uczestnictwo należy rozumieć bezpośredni udział co najmniej raz w roku w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych.