Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.48.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Wyposażenie obszaru w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów
 • data ogłoszenia: 2018.07.26
 • termin składania ofert: 2018.08.03 godz. 11:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].  

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.45.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa ulicy Rzewuskiego w Busku-Zdroju, budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ulicę Rokosza z ulicą Rzewuskiego w Busku-Zdroju oraz budowa ciągu pieszo-jezdnego tj. II etap alei Topolowej w Busku-Zdroju w ramach projektu pn. „Rozwój społeczno - gospodarczy, fizyczny i przestrzenny Miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne”
 • data ogłoszenia: 2018.07.26
 • termin składania ofert: 2018.08.10 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Unieważnienie postępowania pdf ] (2018.08.13)

Busko-Zdrój, dnia 24 lipca 2018 r.

GKNŚR.7021.68.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Busko-Zdrój, ul. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój, NIP: 655-187-96-46 zaprasza do złożenia oferty w trybie zapytania ofertowego (ZO).

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu ogrodzenia bazy Zakładu Usług Komunalnych w Busku-Zdroju, położonej na działce nr 191, obręb 01 przy ul. Langiewicza w Busku-Zdroju.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 2 - przedmiar robót pdf ]pdf ] (2018.07.26).
Załącznik nr 3 - wzór umowy [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ]. 

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Busku-Zdroju ogłosza przetar nieograniczony na: Zagospodarowanie przestrzeni międzyblokowej należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Busku-Zdroju na os. Generała Andersa w Busku – Zdroju przy budynkach nr 2 i 3 oraz na os. Orła Białego w Busku-Zdroju od strony południowej budynków nr 2, 15, 16

Realizowanego w ramach Projektu pn.: „Rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny miasta Busko-Zdrój poprzez działania rewitalizacyjne” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa 6 Rozwój miast, działanie 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.

Dokumenty do pobrania:

Ogłoszenie [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.47.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Busko-Zdrój – etap II
 • data ogłoszenia: 2018.07.19
 • termin składania ofert: 2018.08.07 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].  

Busko-Zdrój 2018-07-18

Znak:GKNŚR.6843.28.2018 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Burmistrz Miasta i Gminy Busko-Zdrój zaprasza do składania ofert na wykonywanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Gminy Busko-Zdrój.

Przedmiot usługi obejmuje: Wykonanie operatów szacunkowych określających wartości prawa własności nieruchomości komunalnych w celu aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Gminy Busko-Zdrój wykorzystywanych na cele mieszkaniowe

Dokumenty do pobrania:

Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.46.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 (dawniej Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Busku-Zdroju)” w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej
 • data ogłoszenia: 2018.07.16
 • termin składania ofert: 2018.07.31 2018.08.03  2018.08.06 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ]. (2018.08.02) - zmiana terminu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ]. (2018.07.27) - zmiana terminu

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].  

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.44.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Remont dróg na terenie gminy Busko-Zdrój – etap II
 • data ogłoszenia: 2018.07.10
 • termin składania ofert: 2018.07.25 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 1 [ pdf ]. (2018.08.08)
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części 2 [ pdf ]. (2018.08.08)

Unieważnienie postępowania dla częsci 3 [ pdf ] (2018.08.08)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Busko-Zdrój dnia 04.07.2018 r.

Znak: RSID.7051.33.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor zaprasza do złożenia oferty cenowej na „Zakup z dostawą oraz montażem wiat przystankowych do miejscowości Las Winiarski w ramach realizacji funduszu sołeckiego w gminie Busko-Zdrój”.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 3 - szczegółowy opis [ pdf ] [ docx ].
Załącznik nr 4 - wzór umowy [ pdf ] [ doc ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.43.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Wyposażenie obszaru w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów
 • data ogłoszenia: 2018.07.04
 • termin składania ofert: 2018.07.17 godz. 11:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Unieważnienie postępowania [ pdf ] (2018.07.20)