Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.24.2021.ZP
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Remont dróg gminnych na terenie Gminy Busko-Zdrój - etap II
 • data ogłoszenia: 2021.10.29
 • termin składania ofert: 2021.11.15 godz. 09:00
 • miejsce składania ofert: W formie elektronicznej przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2021.11.15 godz. 11:00

Informacja o kwocie, jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2021-11-15 09:39).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2021-11-15).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2021-11-25).

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.25.2021.ZP
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na ul. Parkowej oraz ul. Waryńskiego w Busku - Zdroju
 • data ogłoszenia: 2021.10.29
 • termin składania ofert: 2021.11.16 godz. 09:00
 • miejsce składania ofert: W formie elektronicznej przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2021.11.16 godz. 11:00

Informacja o kwocie, jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2021-11-16 09:24).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2021-11-16).

Informacja o unieważnieniu postępowania [ pdf ] (2021-11-23).

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r. – WERSJA NR 5 (aktualizacja 29.10.2021 R.) [ pdf ].

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 [ pdf ].

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.23.2021.ZP
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Opracowanie dokumentacji projektowej: „Ochrona bioróżnorodności obszarów cennych przyrodniczo poprzez utworzenie edukacyjnej ścieżki rowerowej łączącej gminy uzdrowiskowe Busko - Zdrój i Solec - Zdrój”
 • data ogłoszenia: 2021.10.19
 • termin składania ofert: 2021.10.28 godz. 09:00
 • miejsce składania ofert: W formie elektronicznej przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2021.10.28 godz. 11:00

Informacja o kwocie, jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2021-10-28 09:36).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2021-10-28).

Informacja o odrzuceniu oferty (Część I, II i III) / o unieważnieniu postępowania (Część I, II i III) [ pdf ] (2021-11-18).

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.22.2021.ZP
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: "Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju – etap 2” – dokończenie robót
 • data ogłoszenia: 2021.10.19
 • termin składania ofert: 2021.11.03 godz. 09:00, 2021.11.08 godz. 09:00
 • miejsce składania ofert: W formie elektronicznej przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2021.11.03 godz. 11:00, 2021.11.08 godz. 11:00

Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniapdf ] (2021.10.28)

Informacja o kwocie, jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2021-11-08 09:31).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2021-11-08).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2021-11-26).

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2021 r. – WERSJA NR 4 (aktualizacja 18.10.2021 R.) [ pdf ].

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 [ pdf ].

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.21.2021.ZP
 • rodzaj postępowania: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Postępowanie: Budowa linii napowietrzno/kablowych oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Busko-Zdrój (w m. Siesławice)
 • data ogłoszenia: 2021.10.06
 • termin składania ofert: 2021.10.21 godz. 09:00
 • miejsce składania ofert: W formie elektronicznej przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2021.10.21 godz. 11:00

Informacja o kwocie, jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2021-10-21 09:25).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2021-10-21).

Informacja o unieważnieniu postępowania [ pdf ] (2021-10-25).

Busko – Zdrój, dnia 05.10.2021 r.

Znak: GKNR.6810.66.2.2021

ZAPROSZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy w Busku - Zdroju zaprasza do składania pisemnych ofert dotyczących opracowania projektu podziału nieruchomości położonej w miejscowości Las Winiarski, obręb 0019, gmina Busko – Zdrój oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działek 24/3 i 24/4 na działki nr 24/A , 24/B, 24/C i 24/D wraz z stabilizacją punktów granicznych projektowanych działek nr 24/B i 24/D. Podział przedmiotowej nieruchomości zgodnie z wstępnym projektem podziału zatwierdzonym postanowieniem Burmistrza Miasta i Gminy Busko – Zdrój znak: BUŚ.6724.78.2021 z dnia 29.09.2021 r. (załącznik nr 1) przewiduje wydzielenie z działki nr 24/3 o pow. 0.6381 ha działki nr 24/A o projektowanej pow. około 0.6374 ha, działki nr 24/B o projektowanej pow. około 0.0007 ha oraz z działki nr 24/4 o pow. 0.6067 ha działki nr 24/C o projektowanej pow. około 0.5986 ha, działki nr 24/D o projektowanej pow. około 0.0081 ha. Punkty graniczne wydzielonej działki nr nr 24/B i 24/D należy zastabilizować trwale w punktach charakterystycznych oraz zmienić użytek.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2021-10-15).

Busko-Zdrój, dnia 27.09.2021r.

Znak: RSID.7013.6.30.2018.2021

Gmina Busko-Zdrój zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na wykonanie usługi dostawy i montażu folii elektrycznej w świetliku holu Domu Zdrojowego w Busku-Zdroju.

I. Przedmiotowe zamówienie obejmuje:

 1. dostawę i montaż folii elektrycznej planowanej do zamontowania w świetliku holu Domu Zdrojowego w Busku-Zdroju. Docelowa kolorystyka po zastosowaniu folii – mlecznobiała.
 2. montaż przedmiotowej folii elektrycznej na istniejącym świetliku wraz z zapewnieniem niezbędnego oprzyrządowania (zasilacze, ewentualne listwy maskujące, itp.)
 3. zapewnienie niezbędnego sprzętu, celem realizacji przedmiotowego zamówienia.

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2021-10-15)

Informacje o postępowaniu

 • numer postępowania: RSID.271.20.2021.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony, na podstawie art. 132 ustawy
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla obiektów znajdujących się na terenie gminy Busko-Zdrój na potrzeby oświetlenia ulicznego, obiektów będących własnością Gminy, jednostek organizacyjnych oraz spółki gminy Busko-Zdrój
 • data ogłoszenia: 2021.09.21
 • termin składania ofert: 2021.10.27 godz. 09:00
 • miejsce składania ofert: W formie elektronicznej przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal
 • otwarcie ofert: 2021.10.27 godz. 11:00

Informacja o kwocie, jaką zmawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia [ pdf ] (2021-10-27 09:17).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2021-10-27).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2021-11-12).