Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

Busko-Zdrój dnia 13.11.2019r.

Znak: RSID.7011.5.1.2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamówienie do 30 000 Euro

Gmina Busko-Zdrój w trybie zapytania ofertowego (ZO) zgodnie z Zarządzeniem Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016r zaprasza do złożenia oferty cenowej.

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie projektu budowlano-wykonawczego dla następujących zadania: "Przebudowa ul. Partyzantów i ul. Widuchowskiej w Busku-Zdroju".

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ docx ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 3 - wykaz wykonanych usług [ pdf ] [ doc ].
Mapa poglądowa [ pdf ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Busko-Zdrój dnia 04.11.2019r.

Znak: RSID.7223.38.2019

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zamówienie do 30 000 Euro

Gmina Busko-Zdrój w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 i art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) oraz z Zarządzeniem Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016 r. zaprasza do złożenia oferty cenowej:

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i montaż w 3 szt. parkometrów na terenie miasta Busko-Zdrój

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 2 - wzór umowy [ pdf ].

Informacja dla wykonawców nr 1 [ pdf ] (2019.11.12).

 Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.56.2019.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej oraz sektorze mieszkaniowym na terenie Gminy Busko-Zdrój – ETAP I
 • data ogłoszenia: 28.10.2019
 • termin składania ofert: 05.11.2019 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Busko-Zdrój dnia 25.10.2019r

RSID.7021.17.2019 

ZAPYTANIE CENOWE
Zamówienie do 30 000 Euro

Gmina Busko-Zdrój w trybie zapytania cenowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016r. zaprasza do złożenia oferty cenowej.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest hydrodynamiczne wyczyszczenie miejskiej sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta Busko-Zdrój.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].

Busko-Zdrój dnia 24.10.2019r

RSID.7021.18.2019

ZAPYTANIE CENOWE

Gmina Busko-Zdrój w trybie rozeznania cenowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016r. zaprasza do złożenia oferty cenowej.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu odcinka kanalizacji deszczowej średnicy 500mm długości około 34,0m w ulicy Sienkiewicza w Busku-Zdroju.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [ pdf ].
Załącznik nr 3 - przedmiar [ pdf ] [ xls ].
Załącznik nr 4 - wzór umowy [ pdf ].
Załącznik nr 5 - mapa [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.54.2019.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Renowacja zabytkowego Parku Zdrojowego w Busku Zdroju wraz z zabezpieczeniem zabytkowego Zespołu Uzdrowiskowego (Łazienki – obecnie Sanatorium MARCONI)”
 • data ogłoszenia: 2019.10.21
 • termin składania ofert: 2019.10.29 godz. 11:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.55.2019.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa i rozbudowa chodnika łączącego ul. Armii Krajowej z al. A. Mickiewicza, w Busku-Zdroju z przeznaczeniem na ciąg pieszo-jezdny
 • data ogłoszenia: 2019.10.21
 • termin składania ofert: 2019.11.06 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.52.2019.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Usługa polegająca na uruchomieniu instalacji solarnej wykonanej w ramach zadania „Zaprojektowanie i budowa instalacji solarnej do podgrzewu wody dla budynku Krytej Pływalni przy ul.Grotta w Busku-Zdroju”
 • data ogłoszenia: 2019.10.17
 • termin składania ofert: 2019.10.29 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.53.2019.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Budowa świetlicy w miejscowości Kołaczkowice”.
 • data ogłoszenia: 2019.10.15
 • termin składania ofert: 2019.10.23 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Unieważnienie postępowania [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.51.2019.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: „Zagospodarowanie tzw. „nowego” Parku – rekreacja i edukacja prozdrowotna o wodzie” w ramach Projektu „Wzrost gospodarczy uzdrowiska poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenie dostępu do zasobów naturalnych – Rodzinny Park Zdrowia w Busku-Zdroju”.
 • data ogłoszenia: 2019.10.10
 • termin składania ofert: 2019.10.25 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta).

Unieważnienie postępowania [ pdf ].