Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

Busko-Zdrój, dnia 30 maja 2018 r.

Znak: OPIS.8010.3.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz. 2077, ze zm.) w związku z w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2017, poz. 1579, ze zm.) zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie opieki paliatywno / hospicyjnej skierowanej do osób zamieszkałych na terenie gminy Busko-Zdrój na lata 2019-2023.

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenie [pdf]
Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Umowa [pdf]
Załącznik nr 2 do Zaproszenia - Formularz oferty cenowej [pdf] [doc]

Informacja o złożonych ofertach cenowych [ pdf ].

Unieważnienie postępowania [ pdf ] (2018.06.20).

Busko-Zdrój, dnia 28.05.2018r.

Znak: RSID.7013.9.3.1.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor zadania pn. „Budowa sceny letniej w Siesławicach" zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie:

 • budowy sceny letniej z widownią i zadaszeniem w postaci wiaty wraz z instalacją elektryczną;
 • zagospodarowania części terenu rekreacyjnego „Karabosy";
 • przebudowy istniejącej latarni oświetleniowej na terenie działki nr ewid.gruntu 452/11 obręb 32 w Siesławicach.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - projekt [ pdf ].
Załącznik nr 3 - stwiorb [ pdf ].
Załącznik nr 4 - przedmiar [ pdf ].
Załącznik nr 5 - oświadczenie [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 6 - wzór umowy [ pdf ].

Unieważnienie postępowania [ pdf ] (2018.06.12).

 Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.37.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Remont Świetlicy Wiejskiej i OSP w Dobrowodzie
 • data ogłoszenia: 23.05.2018
 • termin składania ofert: 08.06.2018 godz. 1100
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

 Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.36.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Budowa Kompleksu Urządzeń Uzdrowiskowych w Zieleni Parkowej (tężnia, pijalnia uzdrowiskowa, oranżeria, fontanna) w Busku-Zdroju w ramach zadania „Wzrost gospodarczy uzdrowiska Busko-Zdrój poprzez rozwój potencjału endogenicznego i zwiększenia dostępu do zasobów naturalnych”
 • data ogłoszenia: 22.05.2018
 • termin składania ofert: 08.06.2018 godz. 1000 19.06.2018 godz. 1000 27.06.2018 godz. 1000
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (04.06.2018).
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (13.06.2018).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o unieważnieniu postępowania [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.35.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Remont dróg na terenie gminy Busko-Zdrój – etap I.
 • data ogłoszenia: 2018.05.15
 • termin składania ofert: 2018.05.30 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] część 1.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] część 2.

Busko-Zdrój, dnia 11.05.2018r.

Znak: RSID.7013.9.1.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor zadania pn. „Budowa sceny letniej w Siesławicach" zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie:

 • budowy sceny letniej z widownią i zadaszeniem w postaci wiaty wraz z instalacją elektryczną;
 • zagospodarowania części terenu rekreacyjnego „Karabosy";
 • przebudowy istniejącej latarni oświetleniowej na terenie działki nr ewid.gruntu 452/11 obręb 32 w Siesławicach.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 2 - projekt [ pdf ].
Załącznik nr 3 - stwiorb [ pdf ].
Załącznik nr 4 - przedmiar [ pdf ].
Załącznik nr 5 - oświadczenie [ pdf ].
Załącznik nr 6 - wzór umowy [ pdf ].

Unieważnienie postępowania [ pdf ]

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.34.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Busko-Zdrój w roku szkolnym 2018/2019.
 • data ogłoszenia: 2018.05.14
 • termin składania ofert: 2018.05.22 godz. 11:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] .

Unieważnienie postępowania [ pdf ] zadanie 2  (2018.06.22).

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.33.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Nabycie na rzecz ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta i Gminy Busko – Zdrój wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa – zadanie realizowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.
 • data ogłoszenia: 2018.05.14
 • termin składania ofert: 2018.05.22 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] .

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.32.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Busko-Zdrój
 • data ogłoszenia: 2018.05.11
 • termin składania ofert: 2018.05.28 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.31.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Ubezpieczenie interesów majątkowych oraz odpowiedzialności cywilnej Gminy Busko-Zdrój oraz jej jednostek organizacyjnych
 • data ogłoszenia: 2018.05.10
 • termin składania ofert: 2018.05.18 godz. 12:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] .