Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.8.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: "Budowa ulicy łączącej ul. Kazimierza Wielkiego z ul. Ks. Kardynała St. Wyszyńskiego w Busku-Zdroju - etap I". Zadanie realizowane w ramach „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019
 • data ogłoszenia: 05.02.2018
 • termin składania ofert: 20.02.2018 godz. 1000
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Unieważnienie postępowania [ pdf ] (2018.02.21).

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.9.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku- Zdroju o sale dydaktyczne i pomieszczenia towarzyszące" realizowanego w ramach zadania budżetowego pn. „Rozwój infrastruktury edukacyjnej w Gminie Busko-Zdrój".
 • data ogłoszenia: 2018.02.01
 • termin składania ofert: 2018.02.12 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2018-02-12).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2018.03.02).

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zamówienie o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 Euro

Gmina Busko-Zdrój w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Zarządzeniem Nr 117/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 6 lipca 2016r, zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wykonanie i dostarczenie do siedziby Zamawiającego tablicy informacyjnej/pamiątkowej dla zadania „Rozwój terenów zieleni w mieście Busko-Zdrój" dofinansowanego w ramach umowy POIS.02.05.00-00-0005/16-00.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Dane do tablicy [ pdf ].
Formularz ofertowy [ pdf ] [ docx ].
Księga identyfikacji wizualnej [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Busko-Zdrój, dnia 25.01.2018 r.

RSID.7051.10.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na

„Zakup wraz z dostawą wyposażenia do budynku gminnego w miejscowości Galów w ramach realizacji funduszu sołeckiego na terenie Gminy Busko-Zdrój".

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie dostawcy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamowienia [ pdf ] [ docx ].
Załącznik nr 4 - wzór umowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 5 - tabela cen jednostkowych [ pdf ] [ odt] (2018-01-29) [ pdf ] [ odt].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Znak: RSID.271.1.2018.ZP

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018r. [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.7.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Bieżące oznakowanie pionowe i poziome na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój.
 • data ogłoszenia: 2018.01.24
 • termin składania ofert: 2018.02.08 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].

Busko-Zdrój dnia 23.01.2018 r.

Znak: RSID.7051.9.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na „Zakup z dostawą oraz montażem wiat przystankowych do miejscowości Chotelek i Zbludowice w ramach realizacji funduszu sołeckiego w gminie Busko-Zdrój".

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie dostawcy [ pdf ] [ odt ].
Załącznik nr 3 - opis przedmiotu zamowienia [ pdf ] [ docx ].
Załącznik nr 4 - wzór umowy [ pdf ] [ doc ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.5.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju
 • data ogłoszenia: 2018.01.17
 • termin składania ofert: 2018.02.01 godz. 10:00, 2018.02.08 godz. 11:00, 2018.02.12 godz. 11:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (2018-01-29).
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (2018-01-31).
Informacja z otwarcia ofert [ pdf ] (2018-02-12).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2018.03.07).

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.4.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej
 • data ogłoszenia: 2018.01.15
 • termin składania ofert: 2018.01.30 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Unieważnienie postępowania [ pdf ] - zadanie nr 2 (2018.02.07).

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] - zadanie 1 i 3 (2018.02.21).

Busko – Zdrój, dn. 12.01.2018r.

Znak: RSID.7011.1.2.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

Gmina Busko – Zdrój z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na wykonanie dokumentacji projektowej architektonicznej, budowlano-wykonawczej i kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: „Budowa sceny letniej w Siesławicach " – zadanie realizowane w ramach budżetu obywatelskiego.

Przedmiot zamówienia:
Zamówienie polegać będzie na opracowaniu dokumentacji projektowej umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót na: „Budowę sceny letniej w Siesławicach", działka nr 452/11, obręb 32 (teren rekreacyjny „Karabosy") - według koncepcji wstępnej stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszego zapytania.

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego [ pdf ].
Załącznik nr 2 - koncepcja wstępna [ zip ].
Załącznik nr 3 - wzór umowy [ pdf ].
Załącznik nr 4 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 5 - oświadczenie [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ].
Protokół [ pdf ].