Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

Zamówienia publiczne UMiG

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.21.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Przełożenie paneli fotowoltaicznych zlokalizowanych na dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Korczaka w Busku-Zdroju wraz z uruchomieniem instalacji fotowoltaicznej.
 • data ogłoszenia: 2018.04.04
 • termin składania ofert: 2018.04.19 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2018.05.04).

Busko-Zdrój, dnia 26.03.2018 r.

Znak: RSID.7013.3.36.2017/2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro Gmina Busko-Zdrój, w trybie zapytania ofertowego (ZO) zgodnie z Zarządzeniem Nr 221/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój z dnia 22 grudnia 2016 r. zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie robót budowlanych polegających na:

"Wyburzeniu części obiektu budowlanego o konstrukcji żelbetowej przy ul. Malinowej w Busku-Zdroju"

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy [ pdf ].
Załącznik nr 3 - wzór umowy [ pdf ].
Załącznik nr 4 - dokumentacja fotograficzna [ zip ].
Załącznik nr 5 - decyzja [ pdf ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.20.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg na terenie miasta i gminy Busko-Zdrój.
 • data ogłoszenia: 2018.03.23
 • termin składania ofert: 2018.04.10 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2018.04.24).

 Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.19.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej rozbudowy oświetlenia ulicznego na terenie gminy Busko-Zdrój.
 • data ogłoszenia: 21.03.2018
 • termin składania ofert: 04.04.2018 godz. 1000
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2018.04.25).

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.18.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 (dawniej Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 w Busku-Zdroju) wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej.
 • data ogłoszenia: 2018.03.20
 • termin składania ofert: 2018.04.05,2018.04.12, 2018.04.17, 2018.04.20 godz. 11:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (2018.04.13).
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (2018.04.09).

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (2018.04.04).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Unieważnienie postępowania [ pdf ] (2018.04.25).

Busko-Zdrój dnia 16.03.2018 r.

Znak: RSID.7021.2.1.2018

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Gmina Busko-Zdrój, jako Inwestor z a p r a s z a do złożenia oferty cenowej na zadania pn. „Zagospodarowanie centrum Szańca obok Wiejskiego Domu Kultury i Kościoła (w ramach budżetu obywatelskiego)".

Dokumenty do pobrania:
Zapytanie ofertowe [ pdf ].
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 2 - oświadczenie wykonawcy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 3 - przedmiar [ pdf ] [ ods ].
Załącznik nr 4 - wzór umowy [ pdf ] [ doc ].
Załącznik nr 5 - szkic [ pdf ].

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.17.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Remont Świetlicy Wiejskiej w Kostkach Dużych
 • data ogłoszenia: 2018.03.13
 • termin składania ofert: 2018.03.28 godz. 11:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2018.04.11).

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.16.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Budowa placu zabaw wraz z elementami ścieżki zdrowia na os. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Busku-Zdroju (w ramach budżetu obywatelskiego).
 • data ogłoszenia: 2018.03.12
 • termin składania ofert: 2018.03.28 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Unieważnienie postępowania [ pdf ] (2018.03.29).

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.15.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Usprawnienie systemu komunikacyjnego na terenie miasta Busko-Zdrój poprzez przebudowę ul. Dygasińskiego.
 • data ogłoszenia: 2018.03.07
 • termin składania ofert: 2018.03.27 godz. 10:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [ pdf ] (14.03.2018).

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty [ pdf ] (2018.04.25).

Informacje o przetargu

 • numer postępowania: RSID.271.14.2018.ZP
 • rodzaj postępowania: Przetarg nieograniczony
 • krótki opis przedmiotu zamówienia: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.,Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Kusocińskiego w Busku-Zdroju.
 • data ogłoszenia: 2018.03.01
 • termin składania ofert: 2018.03.09 godz. 11:00
 • miejsce składania ofert: W siedzibie zamawiającego, pok. nr 3 (Biuro Obsługi Interesanta)

Informacja z otwarcia ofert [ pdf ].

Unieważnienie postępowania [ pdf ] (2018.04.06).