Twoja przeglądarka jest stara i nie obsługuje tej strony w poprawnym formacie.
Proszę zaktualizować przegladarkę do nowszej wersji lub wybrać inną z listy poniżej.

Przeglądarka FierFox Przeglądarka Google Chrome Przeglądarka Opera Przeglądarka Internet Explorera Przeglądarka Safari
Kategoria

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ
z dnia 24 sierpnia 2018 roku

w sprawie przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej budżetu Gminy Busko - Zdrój za pierwsze półrocze 2018 roku [ pdf ].

Uchwała Nr 94/II/2018
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 6 sierpnia 2018 roku

w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu długoterminowego przez Gminę Busko-Zdrój [ pdf ].

Uchwała Nr 12/I/2018
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 17 stycznia 2018 roku

w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Busko-Zdrój [ pdf ].

UCHWAŁA NR XXXVI/490/2017
RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko-Zdrój na lata 2018 – 2040 [ pdf ].

Uchwała Nr 104/II/2017
VIII Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach
z dnia 24 listopada 2017 roku

w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018- 2040 Gminy Busko -Zdrój [ pdf ].

ZARZĄDZENIE NR 171/2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY BUSKO - ZDRÓJ
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Busko - Zdrój [ pdf ].